Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Årets andra tilläggsbudgetproposition i remissdebatt

Publicerad 04-05-2021 18:45
Redigerad 05-05-2021 15:14

​Finansminister Matti Vanhanen (cent) presenterade tilläggsbudgetpropositionen för riksdagen. I bakgrunden statsminister Sanna Marin (sd).

Årets andra tilläggsbudgetproposition i remissdebatt

Riksdagsbehandlingen av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021 inleddes tisdagen den 4 maj med remissdebatt. I proposition ingår ett stödpaket på 226 miljoner euro för kulturbranschen, idrotten och evenemangsbranschen samt bland annat ett tilläggsanslag på cirka 40 miljoner euro för ersättningar till följd av stängningen av restauranger.

Enligt propositionen höjs anslagen med 277 miljoner euro. De ordinarie inkomsterna minskas med 9 miljoner euro, vilket ökar behovet av statens nettoupplåning med 286 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 12 miljarder euro 2021.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till finansutskottet för vidare behandling. 

Regeringens proposition om en andra tilläggsbudget för 2021 (RP 68/2021)​

Kategorier