Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar i remissdebatt

Publicerad 07-09-2021 19:30
Redigerad 08-09-2021 10:08

​Fam​ilje- och omsorgsminister Krista Kiuru (sd) presenterade propositionen för riksdagen.

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar i remissdebatt

Riksdagsbehandlingen av ändringen av paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar (RP 118/2021) inleddes tisdagen den 7 september med remissdebatt. Regeringen föreslår att kravet om ett säkerhetsavstånd på två meter stryks. 

Den temporära paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar gäller förutsättningarna för användning av lokaler avsedda för kunder och deltagare. Syftet med paragrafen är att förhindra spridning av coronavirusepidemin. 

Genom ändringen stryks den noggranna definitionen av närkontakt samt det incidenstal som är ett kriterium för tillämpningen. Samtidigt preciseras tillämpningskriteriet i fråga om smittkluster. I propositionen föreslås vidare att regionförvaltningsverket eller det kommunala organ som ansvarar för smittsamma sjukdomar i fortsättningen gör en situationsbunden definition av närkontakt. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till social- och hälsovårdsutskottet för vidare behandling.

Regeringens proposition RP 118/2021 med behandlingsinformation

Kategorier