Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Behandlingen av propositionen för att ändra sametingslagen: talmanskonferensens förslag behandlas i plenum fredag 25.11

Publicerad 24-11-2022 11:25

Behandlingen av propositionen för att ändra sametingslagen: talmanskonferensens förslag behandlas i plenum fredag 25.11

​Riksdagen förde i plenum onsdagen den 23 november remissdebatt om propositionen för att ändra sametingslagen (RP 274/2022). Remissdebatten om propositionen inleddes på tisdagen den 22 november och återupptogs på onsdagen. På tisdagen och onsdagen hölls 16 respektive 30 anföranden om ärendet.

Behandlingen av ärendet avbröts efter onsdagens remissdebatt, eftersom ledamot Heikki Autto (saml) under remissdebatten lade fram ett förslag att remittera ärendet för utlåtande till jord- och skogsbruksutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet samt ekonomiutskottet. Ledamot Katri Kulmuni (cent) gav förslaget sitt stöd.

Riksdagens talmanskonferens föreslår (24.11) att förslaget om ändring av sametingslagen remitteras till grundlagsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och ekonomiutskottet ska ge utlåtande åt. Talmanskonferensens förslag behandlas i plenum på fredag den 25 november.

Läs mer om behandlingen av propositionen RP 274/2022 på riksdagens webbsida​

​Pressmeddelandet har uppdateras den 24.11.2022 med uppgiften om talmanskonferensens förslag och behandlingen av det i plenum på fredag den 25.11.

Kategorier