Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Bildkonstelever porträtterade riksdagsledamöterna – alstren visas i Riksdagsbiblioteket från den 8 februari

Publicerad 03-02-2022 08:45

Bildkonstelever porträtterade riksdagsledamöterna – alstren visas i Riksdagsbiblioteket från den 8 februari

Förbundet för konstskolor bjöd in konstskolorna för barn och unga att delta i en porträttutställning – alstren visas nu i Riksdagsbiblioteket.

​Idén till utställningen Riksdagsledamöterna i bildkonstelevernas ögon kom till när Förbundet för bildkonstskolor bjöd in bildkonstskolorna runtom i landet att porträttera alla riksdagsledamöter.

Varje deltagande skola fick på sin lott 7–8 riksdagsledamöter och skapade ett antal porträtt av dem utifrån riksdagens officiella fotografier. Skolorna valde själva vilka verk som skulle ingå i utställningen.

Porträttörerna var barn och unga i åldern 5 till 20 år.

En del av skolorna bjöd in ledamöterna så att de kunde posera för eleverna. Samtidigt fick ledamöterna bekanta sig med konstskolornas verksamhet och berätta för eleverna om riksdagen och om riksdagsledamöternas arbete.

Utställningen visar ett av de många porträtten av varje riksdagsledamot.

Porträtten kan ses vardagar kl. 9–18 i Riksdagsbiblioteket, Auroragatan 6, Helsingfors, mellan den 8 februari och 1 april 2022.

Fritt inträde. Säkerhetskontroll vid ingången till biblioteket.

Välkommen!

Deltagande bildkonstskolor: 

Arkkitehtuuri- ja ympäristökoulu Lastu, Lapinlahti; Esbo bildkonstskola; Forssan lasten ja nuorten kuvataidekoulu; Heinolan kuvataidekoulu; Helsingfors Konstnärsgilles bildkonstskola; Karkkilan kuvataidekoulu; Grankulla konstskola; Kervo bildkonstskola; Åboregionens bildkonstskola KONSTa; Kukkulan kuvataidekoulu, Äänekoski; Kuvataide- ja käsityökoulu Emil, Valkeakoski; Lappeenrannan kuvataidekoulu; Lapuan taidekoulu; Linnalan kuvataidekoulu, Nyslott; Lojo bildkonstskola; Nurmijärven kuvataidekoulu; Pirkan opisto; Norra Helsingfors bildkonstskola; Borgå konstskola; Riihimäen lasten ja nuorten taidekoulu; Sara Hildén -akatemia, Tammerfors; TaiKon, Vasa; Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulu; Vanda bildkonstskola; Vichtis bildkonstskola Aimokoulu, skolan för visuell konst, Tavastehus.

Kategorier
Biblioteket; Ungdomensriksdag