Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagens pressmeddelanden

Riksdagens pressmeddelanden

​​​​​​​​

 
Show press releases SE
Sort press releases SE Filter press releases SE

   

   

  Resekostnadsavdraget höjs temporärt
  Talmannen i Rumäniens senat besökte riksdagen
  Riksdagen hedrade minnet av före detta talmannen Ilkka Suominen med en tyst minut
  Ansökningstiden för bibliotekets forskarplatser 23.5–6.6.2022
  Remissdebatt om ändring av vårdgarantin inom primärvården
  Estlands talman besökte riksdagen
  Riksdagen understöder att Finland ansöker om medlemskap i Nato
  Webbupptagning från utrikesutskottets presskonferens
  Utrikesutskottet: Finland bör ansöka om medlemskap i Nato
  Redogörelsen om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen i remissdebatt
  Talmannen träffade senatorer från Förenta staterna
  Redogörelsen om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen lämnades till riksdagen
  Riksdagen debatterade behoven av att reformera integrationsfrämjandet
  Riksdagen förkastade medborgarinitiativet om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis
  Webbupptagning: Talmannen berättar om aktualitetsredogörelsen
  Framtidsutskottet ser de nordiska länderna som fredsfrämjare i en alltmer pluralistisk värld
  Webbupptagning från försvarsutskottets presskonferens om aktualitetsredogörelsen
  Ranne: Livsviktigt med gränsöverskridande samarbete på Nordkalotten
  Finansutskottet: Natomedlemskap i första hand ett alternativ som måste bedömas ur ett försvarspolitiskt perspektiv
  Riksdagsbehandlingen av medborgarinitiativet om avgiftsfri psykoterapiutbildning avslutad
  Kommunikationsutskottet betonar vikten av cybersäkerhet och fungerande transportförbindelser
  Miljöutskottet godkände förslaget till ny klimatlag
  Beredskapslagen föreslås få bestämmelser om hybridhot
  Ville Valkonen uppvisade sin fullmakt
  Ändringen av lagen om elev- och studerandevård godkänd
  Lagutskottet har fått klart sitt betänkande om medborgarinitiativet om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis
  Riksdagen i Ode: Diskussion om metoder för medborgarinflytande och deras inverkan på det politiska beslutsfattandet 2.5 kl. 17.30
  Talman Matti Vanhanens tal vid FIIA Forum
  Jämställdhetsombudsmannen överlämnade sin berättelse till riksdagen
  Remissdebatt om lagstiftning för att öka sysselsättningen bland personer som fyllt 55 år
  Petteri Orpo ordförande för försvarsutskottet
  Nordiska rådet och Baltisk församling: Vårt samarbete är viktigt
  Det politiska språket och det politiska språkbruket diskuteras i Ode den 26 april
  Redogörelsen om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön i remissdebatt
  Tre medborgarinitiativ i remissdebatt
  Utrikesutskottet besöker Stockholm
  Riksdagsbehandlingen av statsrådets redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön
  Planen för de offentliga finanserna 2023–2026 i remissdebatt
  Riksdagen hedrade minnet av riksdagsledamot Ilkka Kanerva med en tyst minut
  Ukrainas president vädjade till riksdagsledamöterna om mer hjälp: Ni vill inte själv uppleva det här
  Lagringstiden för anteckningar om betalningsstörningar förkortas
  Schweiz talman besöker riksdagen
  Nordiska och baltiska utrikesutskottens ordförande träffas i Riga
  Tuomioja beskyddare av Europeiska ungdomsparlamentets internationella forum
  Talman Vanhanen: Koordineringsgruppen säkerställer informationsgången
  Kauma, Eloranta och Packalén observerar valet i Ungern
  Webbupptagning från talman Vanhanens presskonferens
  Junnila observerar valet i Serbien
  Litauens och Finlands utrikesutskott träffas på distans
  Diskrimineringsombudsmannen överlämnade sin berättelse till riksdagen