Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagens pressmeddelanden

Riksdagens pressmeddelanden

​​​​​​​​

 
Show press releases SE
Sort press releases SE Filter press releases SE

   

   

  Belarus, Turkiet och Navalnyi på agendan för Europarådets parlamentariska församlings vårsession
  LIVE: Stora utskottet och finländska europaparlamentariker diskuterar statsrådets redogörelse om EU-politiken fredag 23.4 kl. 10
  Ny video Unga deltar och påverkar
  Begränsning av restaurangernas verksamhet efter nedstängningen godkänd
  Talman Vehviläinen träffade Estlands talman på distans
  Definitionen av kommersiell fiskare ändras
  Arktiska parlamentarikerkonferensen sammanträder på distans
  Östersjön och corona på agendan då Nordiska rådets presidium och utskott samlas på distans
  Statsrådets förordning om temporär begränsning av restaurangers öppethållning förblir i kraft
  Framtidsutskottet veterligen först i världen med sakkunnigutfrågning av artificiell intelligens
  Begränsning av restaurangernas verksamhet efter nedstängningen godkänd i första behandling
  Revisionsverkets generaldirektör avstängs från tjänsteutövning
  Webbupptagning från talman Anu Vehviläinens presskonferens den 8 april
  Ändringen av avfallslagen i remissdebatt
  Riksdagsbibliotekets årsberättelse för 2020 har publicerats
  Riksdagen godkände ändringarna i lagstiftningen om taxitrafik
  De temporära ändringarna i utsökningen fortsätter till årets slut
  I april behandlas endast nödvändiga och brådskande ärenden i plenum
  Preciseringen av möjligheterna att stänga kundutrymmen godkänd
  Riksdagen godkände fortsatt nedstängning av restauranger
  Earth Hour släckte ljusen i Riksdagshuset
  Remissdebatt om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter
  Statsrådets förordning om möjligheten att avvika från vårdgarantin får delvis förbli i kraft
  Riksdagen godkände senareläggning av kommunalvalet och gav minister Henriksson sitt förtroende
  Fortsatt nedstängning av restauranger godkänd i första behandling
  Preciseringen av möjligheterna att stänga kundutrymmen godkänd i första behandling
  Årets första tilläggsbudget godkänd
  Fortsatt nedstängning av restauranger i remissdebatt
  Senareläggningen av kommunalvalet i första behandling
  Riksdagen har godkänt förslaget till obligatorisk hälsokontroll
  Grundlagsutskottet gav sitt betänkande om senareläggning av kommunalvalet
  Webbupptagning: Jord- och skogsbruksutskottet hör sakkunniga om att tillåta jakt på vitkindad gås
  Statsrådets förordning om temporär begränsning av restaurangers öppethållning förblir i kraft
  Remissdebatt om möjligheten att avvika från vårdgarantin inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
  Utredningen av cyberattack mot riksdagen framskrider
  Senareläggningen av kommunalvalet i remissdebatt
  Remissdebatt om restaurangbegränsningar och stängning av kundutrymmen
  Förslaget om obligatorisk hälsokontroll i första behandling
  Framtidsutskottets rapport visar att coronapandemin och dataintrången inte kom som en överraskning
  Statsrådets förordningar om ibruktagning av vissa befogenheter enligt beredskapslagen får förbli ikraft
  Grundlagsutskottet gav betänkanden om ibruktagning av vissa befogenheter enligt beredskapslagen
  Nordiska rådets presidium diskuterade nordiska gränshinder
  Ibruktagning av vissa befogenheter enligt beredskapslagen i remissdebatt
  Restaurangerna i områden i samhällsspridningsfasen och accelerationsfasen stängs för tre veckor
  Temporär stängning av restauranger i första behandling
  I mars behandlas endast nödvändiga och brådskande ärenden i plenum
  Grundlagsutskottet gav sitt utlåtande om stängning av restauranger
  Remissdebatt om årets första tilläggsbudgetproposition
  Riksdagsbehandlingen av temporär stängning av restaurangerna började med remissdebatt
  Ungdomsparlamentet ordnar frågestunder med ministrar på webben