Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ersättning till kommunerna för kostnadsökningar på grund av coronaepidemin

Publicerad 26-06-2020 14:00
Redigerad 26-06-2020 16:22

Ersättning till kommunerna för kostnadsökningar på grund av coronaepidemin

Riksdagen har i vårsessionens sista plenum godkänt ändringen av lagen om statsandel för kommunal basservice. Genom ändringen ersätts de kostnadsökningar och minskade skatteinkomster som kommunerna under 2020 drabbas av på grund av coronavirusepidemin.

Ändringen är ett led i de åtgärder som vidtas på grund av coronaepidemin. Avsikten är att stödja kommunerna och trygga förutsättningarna för att ordna basservice och underlätta de utmaningar kommunerna ställs inför på grund av undantagstillståndet.

Lagförslaget godkändes enligt förvaltningsutskottets betänkande (FvUB 13/2020).

Kategorier