Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Första behandling av regeringspropositionen till lag om könsfastställelse

Publicerad 25-01-2023 13:35

Första behandling av regeringspropositionen till lag om könsfastställelse

​Riksdagen debatterade lagförslaget om könsfastställelse i tisdagens plenum. Debatten fördes utifrån social- och hälsovårdsutskottets betänkande. Riksdagen röstar om ärendet nästa vecka.

Social- och hälsovårdsutskottet anser att reformen av lagstiftningen om fastställande av könstillhörighet är brådskande och nödvändig och föreslår att lagförslagen godkänns med vissa ändringar (ShUB 42/2022 rd, RP 189/2022 rd​). Dessutom föreslår utskottet två uttalanden. Samtidigt föreslår utskottet att medborgarinitiativet MI 6/2020 rd, som behandlats tillsammans med reformen, förkastas. Betänkandet innehåller två reservationer som föreslår att lagförslagen förkastas. Reservationer anmäldes av ledamöter från Sannfinländarnas och Centerns riksdagsgrupper.

Syftet med den nya lagen är att stärka en persons självbestämmanderätt genom att skilja det juridiska fastställandet av könstillhörigheten från medicinska undersökningar och behandlingar. Ansökan om fastställande av könstillhörighet skulle i fortsättningen grunda sig på personens egen utredning om sin könserfarenhet.

Läs tisdagens debatt om lagförslaget i plenarprotokollet (punkt 6 på i protokollet)

Läs mer om lagförslaget och behandlingen av det på riksdagens webbsida

Kategorier
Plenum