Riksdagen godkände fortsatt utövning av befogenheter enligt beredskapslagen

Publicerad 07-05-2020 17:15
Redigerad 08-05-2020 09:43

​Grundlagsutskottets ordförande Johanna Ojala-Niemelä (sd) presentarade utskottets två betänkanden.

Riksdagen godkände fortsatt utövning av befogenheter enligt beredskapslagen

Riksdagen godkände torsdagen den 7 maj att statsrådets två förordningar om fortsatt utövning av befogenheter enligt beredskapslagen får förbli i kraft. Besluten fattades i enlighet med grundlagsutskottets betänkanden (GrUB 17/2020 och GrUB 18/2020).

Den ena förordningen gäller fortsatt utövning av de befogenheter att styra hälsovården som anges i 87 § i beredskapslagen. I den andra ibruktagningsförordningen föreskrivs det om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen. Båda förordningarna träder i kraft den 14 maj 2020 och gäller till och med den 30 juni 2020.

Grundlagsutskottets betänkande GruB 17/2020
Grundlagsutskottets betänkande GruB 18/2020

Kategorier