Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Infopaket om ibruktagning av beredskapslagen

Publicerad 15-07-2020 10:20
Redigerad 15-07-2020 10:17

Infopaket om ibruktagning av beredskapslagen

Riksdagsbiblioteket har sammanställt ett infopaket om ibruktagning  av beredskapslagen i samband med coronavirusutbrottet 2020.

​Regeringen konstaterade den 13 mars 2020 i samverkan med republikens president att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet. Samtidigt fattade regeringen beslut om att ta i bruk beredskapslagen. Under våren fastställde regeringen flera riktlinjer för åtgärder och överlämnade förordningar om ibruktagning och tillämpning av beredskapslagen till riksdagen. 

Regeringen kunde den 15 juni 2020 konstatera att undantagsförhållanden inte längre råder och utfärdade statsrådets förordningar genom vilka förordningarna om utövning av befogenheter enligt beredskapslagen upphävs. Förordningarna om upphävande trädde i kraft och undantagsförhållandena upphörde den 16 juni 2020.

Beredskapslagen 1552/2011  trädde i kraft den 1 juni 2011. Den kan tas i bruk efter att riksdagen har godkänt att statsrådets ibruktagningsförordning får förbli i kraft. Riksdagen kan också besluta att förordningen ska upphävas.

I infopaketet finns information om förberedelserna för att ta i bruk beredskapslagen och om riksdagsbehandlingen i samband med ibruktagningen samt litteratur och nyhetsrapportering kring frågan.

Ytterligare information: förste informationsspecialist Kristiina Hakala, 09 432 3471, förnamn.efternamn@riksdagen.fi

Infopaketet Beredskapslagen och coronavirusutbrottet

 

Riksdagsbiblioteket

Kategorier
Biblioteket