Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Oppositionen interpellerar om äldrevården

Publicerad 01-02-2019 09:10

​Interpellationen togs emot av riksdagens lagstiftningsdirektör Tuula Kulovesi.

Oppositionen interpellerar om äldrevården

Riksdagens alla oppositionsgrupper lämnade fredagen den 1 februari in en gemensam interpellation om läget i äldreomsorgen. Interpellationens första undertecknare är Sanna Marin (sd).

I interpellationen deltar socialdemokratiska riksdagsgruppen, sannfinländarnas riksdagsgrupp, gröna riksdagsgruppen, vänsterförbundets riksdagsgrupp, svenska riksdagsgruppen, kristdemokratiska riksdagsgruppen, Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp och stjärnrörelsens riksdagsgrupp.

Regeringen besvarar interpellationen i plenum onsdagen den 6 februari. Förtroendevotering förrättas fredagen den 8 februari.

Interpellationen är en fråga som minst 20 riksdagsledamöter ställer till regeringen eller en minister om ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde i syfte att mäta regeringens eller ministerns förtroende. Regeringen ska besvara interpellationen i plenum inom 15 dagar. Efter att ha fått svar på interpellationen debatterar riksdagen ärendet och avslutar debatten med omröstning om förtroendet för regeringen eller ministern.

Interpellation IP 3/2018 (kommer inom kort)

Kategorier