Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ansökningstiden för bibliotekets forskarplatser 16–30.11.2020

Publicerad 16-11-2020 08:10
Redigerad 16-11-2020 08:07

Ansökningstiden för bibliotekets forskarplatser 16–30.11.2020

I Riksdagsbibliotekets forskarsal finns 10 arbetsplatser för forskare. Platserna ges ut på ansökan för sex månader åt gången.

Forskarplatserna är avsedda för forskare som bedriver forskning inom områdena riksdagskunskap, juridisk kunskap eller samhällskunskap. Med forskare avses en person som bedriver fortsatta studier på minst högskolenivå och som i sitt forskningsarbete i stor omfattning använder Riksdagsbibliotekets samlingar och arkiv material. (Regler för forskarsalen, 1 §)

Ansökningstiden för perioden 1.1–30.6.2021 börjar 16.11.2020 och slutar 30.11.2020. Ansökningarna skall vara Registratorskontoret till handa senast den 30.11.2020 kl. 15.00. Diarienummer 6/29/2020.

Ansökningsblankett: Word-format
Ansökningsblankett: pdf-format

Forskarsalen är öppen under Riksdagsbibliotekets öppettider. Riksdagsbiblioteket har öppet med begränsad service. Öppettider må–fr kl. 12–15.

Ansökningarna ställs per brev till:
Registratorskontoret
00102 Riksdagen
eller som bilaga till e-post till: kirjaamo@riksdagen.fi

Förfrågningar:
Annamari Törnwall, tel. 09 432 3466

Regler för Riksdagsbibliotekets forskarsal

Kategorier
Biblioteket