Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Fokus på klimatfrågor och hållbarhet i Nordiska rådet

Publicerad 07-09-2022 16:55

Bild: norden.org/Søren Sigfusson

Fokus på klimatfrågor och hållbarhet i Nordiska rådet

Nordiska rådets septembermöten präglas i år av klimatfrågor och hållbar utveckling. Rådets fyra utskott samlas i Reykjavik på onsdag 7 september. Respektive utskott behandlar förslag och bereder betänkanden.

Utskottet för ett hållbart Norden tar fram ett betänkande om lagrande av koldioxid. Klimatfrågor är också aktuella i utskottet för tillväxt och utveckling i Norden där det ska föras politiska samtal om arktisk turism.

Utskottet för kunskap och kultur i Norden bekantar sig för sin del under septembermötena med Vestnordisk råds verksamhet. Rådet är ett forum för parlamentariskt samarbete mellan Färöarna, Grönland och Island. Utskottet ska diskutera eventuellt samarbete med rådet, speciellt ifråga om distansundervisning.

Värdlandet Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir gästar utskottet för välfärd i Norden. Under mötet behandlar utskottet flera jämställdhetsfrågor, såsom pandemins negativa följder för jämställdheten. Utskottet ska också behandla betänkanden om barnfattigdom och postcovid.

Finlands delegation i Nordiska rådet har medlemmar i samtliga utskott. Följande riksdagsledamöter deltar i utskottsmötena: Anders Adlercreutz (sv), Outi Alanko-Kahiluoto (gröna), Kim Berg (sd), Eva Biaudet (sv), Veronika Honkasalo (vänst), Vilhelm Junnila (saf), Heli Järvinen (gröna), Atte Kaleva (saml), Mikko Kinnunen (cent), Mikko Kärnä (cent), Minna Reijonen (saf), Sebastian Tynkkynen (saf), Heidi Viljanen (sd) ja Paula Werning (sd).

Kategorier
Internationella ärenden; Finlands delegation i Nordiska rådet