Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Kommissionen vill fortsätta dialogen med riksdagen om strategisk framsyn

Publicerad 09-09-2021 15:30
Redigerad 10-09-2021 08:57

Kommissionen vill fortsätta dialogen med riksdagen om strategisk framsyn

Europeiska kommissionen har sänt riksdagen sitt svar på framtidsutskottets utlåtande Strategisk framsyn — med riktning mot ett mer resilient Europa (FrUU 3/2021 – E 130/2020).

Kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič tackar i svaret riksdagen för utlåtandet, som kommer att beaktas i kommissionens framtida framsynsåtgärder. Strategisk framsyn är en av kommissionens prioriteringar som ska synas i EU:s politikåtgärder och lagstiftningsarbete.

"När det sker oförutsedda förändringar överallt i världen är det mycket viktigt att förbättra EU:s och medlemsstaternas förmåga att i god tid upptäcka nya tendenser, förbereda sig för möjliga framtida processer och planera lösningar på eventuella problem eller utarbeta politikåtgärder för att ta vara på nya möjligheter", skriver Šefčovič.

I sitt svar fäster kommissionen uppmärksamhet vid Finlands erfarenheter av ett mångsidigt framsynsekosystem, som är ett exempel på ett tillvägagångssätt som stärker delaktigheten och viktigt både med tanke på resultaten av framsynsprocessen och ägarskapet. Kommissionen är också intresserad av att ta lärdom av Finlands erfarenheter när det gäller att utveckla framtidskompetensen och integrera dialogen med medborgarna i framsynsarbetet.

Framtidsutskottets ordförande Joakim Strand (sv) säger att Finland har en lång historia inom strategisk framsyn och därför också mycket att bidra med till det europeiska framsynssamarbetet. Samtidigt uppmuntrar Strand hela det finländska samfundet inom framtidsforskning att aktivt delta i EU:s framsynssamarbete: "Nu är det handling som gäller."

Kommissionens samarbete med medlemsstaterna är enligt Šefčovič en central faktor när det gäller att utarbeta ett gemensamt europeiskt framsynsprogram och integrera framsyn i EU:s politikåtgärder i en anda av delat ansvar för att staka ut framtiden.

EU:s framsynsnätverk sammanträdde första gången på ministernivå den 17 maj 2021. Nätverkets mål är att på grundval av partnerskap utveckla den offentliga förvaltningens prognoskapacitet genom att samla expertis inom kollektiv intelligens och framsyn från alla medlemsstater och kommissionen för att bedriva ett strategiskt utbyte av synpunkter och samarbeta kring framtidsfrågor som är viktiga för Europa.

"Kommissionen förväntar sig att dialogen med riksdagen fortsätter om den strategiska framsynens betydelse för att stärka EU:s beslutsprocesser och inom EU-samarbetet, inklusive de frågor som nämns i riksdagens utlåtande", konstaterar Šefčovič som avslutning på kommissionens svar.

Du kan läsa kommissionens svar på framtidsutskottets utlåtande i sin helhet på riksdagens webbplats (på finska).

Framtidsutskottets utlåtande FrUU 3/2021​

Kategorier