Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Anslag för att understöda fartygstrafiken föreslås

Publicerad 16-06-2020 15:35
Redigerad 16-06-2020 15:46

Anslag för att understöda fartygstrafiken föreslås

Riksdagen förde tisdagen den 16 juni remissdebatt om regeringens proposition om komplettering av den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020. Regeringen föreslår ett tilläggsanslag på 24,8 miljoner euro för understödjande av fartygstrafiken. 

Anslaget gör det möjligt att bevilja understöd till last- och passagerarfartygsrederier för trafik i en situation som orsakats av coronapandemin. Syftet med understödet är att säkerställa och främja en tillräcklig sjötransportkapacitet.

Ett villkor för beviljande av understöd är att det rederi som ansökt om understödet åläggs att tillhandahålla offentliga tjänster eller åläggs någon annan trafikplikt i fråga om den understödda rutten, fartyget eller turtätheten.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till finansutskottet för vidare behandling.

Regeringens proposition RP 97/2020

Kategorier