Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Restauranger och kaféer får öppna för kunder med vissa begränsningar

Publicerad 29-05-2020 12:45
Redigerad 01-06-2020 15:55

Restauranger och kaféer får öppna för kunder med vissa begränsningar

Riksdagen har godkänt den temporära ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar. I lagen föreskrivs om sådana restriktioner för förplägnadsrörelser med stöd av vilka de kan öppna igen för kunder och spridningen av coronaviruset samtidigt kan förhindras.

För att undvika smittorisken i restauranger och kaféer begränsas antalet kundplatser temporärt. På så sätt ser man till att det är tillräckligt stort avstånd mellan kunderna. Restaurangerna och kaféerna får hålla öppet mellan klockan 6 och 23. Serveringen av alkoholdrycker får inledas klockan 9 och ska avslutas senast klockan 22.

Regionförvaltningsverken övervakar att begränsningarna och skyldigheterna iakttas. Regionförvaltningsverken kan bestämma att de missförhållanden och brister som de observerar vid övervakningen ska korrigeras. Förplägnadsrörelse som väsentligt har brutit mot skyldigheterna kan stängas för kunder i högst en månad.

Den temporära lagen gäller till och med den 31 oktober 2020.

Lagförslaget godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 11/2020). Utskottet konstaterar i sitt betänkande att det är viktigt att åtgärdernas konsekvenser och behovet av ändrade åtgärder ses över regelbundet och att man vidtar de åtgärder som situationen kräver, det vill säga antingen strama åt begränsningarna eller lätta på dem.

Kategorier