Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Mandatperiodens sista muntliga frågestund präglades av ekonomi

Publicerad 03-03-2023 09:50

​Talman​ Matti Vanhanen ledde plenum under mandatperiodens sista muntliga frågestund.

Mandatperiodens sista muntliga frågestund präglades av ekonomi

Mandatperiodens sista frågestund ägde rum på torsdagen den 2 mars.

Frågestunden inleddes med riksdagsledamot Riikka Purras (saf) fråga om vad regeringen åstadkommit politiskt.

–Ärade statsminister! Finland sjönk officiellt ned i en recession. Exporten löper inte, och människorna har ont om pengar. Det här är resultatet av er mandatperiod. Berätta nu ärligt om ni är nöjda med resultaten, sade Purra till statsminister Sanna Marin (sd).

Statsminister Marin inledde sitt anförande med att tacka hela riksdagen för det gemensamma arbetet. Marin sade sig också vara stolt över regeringens arbete.

– Vi har gjort mycket för att Finland i framtiden ska vara ett hållbarare samhälle, sammanfattade Marin.

Därefter tillfrågades regeringen bl.a. om prioriteringen av utgifterna, EU:s gemensamma skuldpaket, finansieringen av social- och hälsovården och om finländarnas stigande levnadskostnader. I frågorna uttrycktes också oro över statens skuldsättning och försämringen av medborgarnas köpkraft.

I slutet av frågestunden tillfrågades regeringen också om finansieringen för föreningar som ger mathjälp, om förbättrande av de ungas välbefinnande och om främjande av inhemska företags export.

I slutet av frågestunden tackade oppositionens ledamot Petteri Orpo (saml) talmannen, presidiet och regeringen, med hänvisning till coronaåren, kriget i Ukraina och Finlands Natobeslut.

– Jag är säker på att vi alla, varenda en här i salen, vill det bästa för fosterlandet. Det vi har lite olika åsikter om är hur vi ska ta oss dit. Det har verkligen varit svårt i fyra år, som det sagts här, och mycket viktiga saker har gjorts och det har varit en del sammanstötningar också, men saker och ting går framåt.

Marin tackade i sin replik hela riksdagen och oppositionen, och konstaterade att regeringen och oppositionen har varit eniga om de stora frågorna.

– För att hantera stora kriser behöver vi så breda parlamentariska axlar som möjligt, och här har alla riksdagsgrupper, varenda en, visat sin styrka.

Kategorier
Plenum