Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Nordiska rådet diskuterar innehållet i Helsingforsavtalet

Publicerad 23-01-2023 10:10

Nordiska rådet diskuterar innehållet i Helsingforsavtalet

Nordiska rådets presidium, utskott och partigrupper träffas i Stockholm den 23–24 januari.


Nordiska rådets delegation i Sveriges riksdag ordnar ett diskussionstillfälle för att dryfta en eventuell revidering av Helsingforsavtalet.

Avtalet för det officiella nordiska samarbetet, det vill säga Helsingforsavtalet, undertecknades av Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige i Helsingfors den 23 mars 1962.

Avtalet fastställer ramarna för det nordiska samarbetet i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

Det ursprungliga avtalet har reviderats senast år 1995. Parterna i avtalet är de nordiska regeringarna, som beslutar om verkställandet av en ändring i avtalet.

Frågan tas också upp på Nordiska rådets presidiemöte i Stockholm, för att bedöma avtalets revideringsbehov ifråga om utrikes- och säkerhetspolitiken. Nordiska rådets politiska ledning, det vill säga presidiet, ansvarar för allmänna politiska frågor, arbetsplanen och budgeten samt för det utrikes- och säkerhetspolitiska parlamentariska samarbetet.

Följande riksdagsledamöter deltar i resan till Stockholm: Erkki Tuomioja (sd, ordförande för Finlands delegation i Nordiska rådet), Lulu Ranne (saf, vice ordförande för Finlands delegation i Nordiska rådet), Anders Adlercreutz (sv), Outi Alanko-Kahiluoto (gröna), Kim Berg (sd), Veronika Honkasalo (vänst), Heli Järvinen (gröna), Riikka Purra (saf), Saara-Sofia Siren (saml), Sebastian Tynkkynen (saf) och Heidi Viljanen (sd).
   
Nordiska rådet är ett samarbetsorgan mellan de nordiska parlamenten och regeringarna. De nordiska politiska samarbetsfrågorna behandlas huvudsakligen i Nordiska rådets fyra utskott och i presidiet som leder rådet. 

Läs mer om Nordiska rådet

Kategorier
Internationella ärenden; Finlands delegation i Nordiska rådet