Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Video: Öppen utfrågning i grundlagsutskottet om sametingslagen

Publicerad 25-01-2023 13:50

​Grundlagsutskottets öppna utfrågning ordnades i riksdagens Lilla parlament.

Video: Öppen utfrågning i grundlagsutskottet om sametingslagen

Grundlagsutskottet ordnade en öppen utfrågning den 25 januari kl. 8–11 i Lilla parlamentets auditorium. Temat för utfrågningen var regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen (RP 274/2022 rd).


Utskottet hade bjudit in företrädare för Justitieministeriet, sametinget, Skoltsamernas byastämma, Suomen alkuperäisten saamelaisten yhteistyöjärjestö ry och Inarinsaamelaiset ry till utfrågningen. De sakkunnigutlåtanden som erhållits för utfrågningen har publicerats på grundlagsutskottets webbsida (på finska)​.


Utskottet ordnar också tre andra utfrågningar om sametingslagen i samband med utskottets möten, men dessa utfrågningar är inte offentliga tillställningar. De sakkunniga som kallats till utfrågningarna framgår i punkt 10 i grundlagsutskottets protokoll 116/2022​.
Kategorier
Grundlagsutskottet; Utskott