Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Remissdebatt om årets fjärde tilläggsbudgetproposition

Publicerad 10-06-2020 20:00
Redigerad 11-06-2020 11:50

​Finansminster Matti Vanhanen (cent) presenterade regeringens tilläggsbudgetproposition för riksdagen. 

Remissdebatt om årets fjärde tilläggsbudgetproposition

Riksdagen förde onsdagen den 10 juni remissdebatt om regeringens proposition om en fjärde tilläggsbudget för 2020. Genom tilläggsbudgetpropositionen inleds en åtgärdshelhet som ska stödja den ekonomiska återhämtningen efter coronavirusutbrottets akuta fas.

Den fjärde tilläggsbudgetpropositionen ökar anslagen för budgetekonomin med 4,0 miljarder
euro år 2020. Totalt uppgår det föreslagna stimulanspaketet till 5,5 miljarder euro. Anslagsverkningarna av stimulanspaketet är cirka 3,6 miljarder euro år 2020.

Propositionen utökar statens behov av nettoupplåning med 5,3 miljarder euro, vilket innebär att statens nettoupplåning beräknas uppgå till 18,8 miljarder euro 2020.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till finansutskottet för vidare behandling.

Regeringens proposition RP 88/2020

Kategorier