Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken

Publicerad 14-09-2022 20:55

​Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist (sv) höll föredragningsanförandet i plenum den 14 september.​

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken

Riksdagens plenum förde på onsdagen den 14 september remissdebatt om statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken (SRR 5/2022). I redogörelsen fastställs statsrådets jämställdhetspolitik genom att ställa upp Finlands långsiktiga nationella och internationella jämställdhetsmål.


"Jämställdheten mellan könen angår alla, alla livsskeden och livsområden och därmed hela samhällets verksamhet", sa ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist (sv), som höll redogörelsens föredragningsanförande.

Blomqvist konstaterade att redogörelsen har sju mål, men att den inte är ett åtgärdsprogram, utan konkreta mål slås fast i regeringsprogrammet.

Finland konstaterades utan tvekan höra till världens mest jämställda länder, men rum för förbättring finns också. I gruppanförandena nämndes bland annat våld mot kvinnor i nära relationer, gatuvåld män utsätts för, jämställdhet och transparens ifråga om löner samt ställningen för äldre, närståendevårdare och ensamförsörjare.

Efter debatten skickades ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som dessutom ska få ett utlåtande av kulturutskottet.

Kategorier
Plenum