Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024 i enda behandling

Publicerad 10-06-2020 14:50
Redigerad 10-06-2020 14:48

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024 i enda behandling

Riksdagen avslutade onsdagen den 10 juni behandlingen av statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024 (SRR 1/2020). Som grund för responsdebatten låg finansutskottets betänkande (FiUB 7/2020).

Finansutskottet konstaterar i sitt betänkande att coronaepidemin har snabbt ändrat de finanspolitiska planerna. De ekonomiska utsikterna har förändrats radikalt jämfört med planen för de offentliga finanserna i höstas. Utgångsläget var då en stabil, om än avtagande, ekonomisk tillväxt. Under våren har det ekonomiska läget försämrats ytterst snabbt, vilket har lett till störningar i produktionen, massiv nedgång i efterfrågan och recession. Utgifterna inom de offentliga finanserna har ökat betydligt samtidigt som skatteinkomsterna har minskat.

Utskottet betonar att den ekonomiska politiken måste genomföras i rätt tid och vara rätt riktad så att ekonomin återhämtar sig så snabbt som möjligt och tillväxten är starkare än beräknat. Det är därför motiverat att man i krisens första fas lagt fokus på att lindra de direkta ekonomiska konsekvenserna och säkerställa den befintliga produktionen. I den andra fasen måste efterfrågan snabbt stimuleras i takt med att restriktionerna lindras och avvecklas.

Efter responsdebatten godkände riksdagen ett ställningstagande enligt vilket riksdagen inte har någonting att anmärka med anledning av redogörelsen. Riksdagen förutsätter dock att regeringen vidtar målmedvetna åtgärder för att gradvis stabilisera de offentliga finanserna genom att ytterligare stärka förutsättningarna för hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättningen, konkurrenskraften, kompetensen och produktiviteten inom den offentliga förvaltningen.

Statsrådets redogörelse är en utredning som statsrådet lämnar till riksdagen i frågor som gäller rikets styrelse eller internationella relationer. Statsrådets redogörelse kan inte bli föremål för en förtroendeomröstning.

Statsrådets redogörelse SRR 1/2020
Finansutskottets betänkande FiUB 7/2020

Kategorier