Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen behandlade riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala riksdagsledamot

Publicerad 24-06-2020 16:40
Redigerad 24-06-2020 16:55

Riksdagen behandlade riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala riksdagsledamot

Riksåklagaren har bett om riksdagens samtycke till att åtal väcks mot riksdagsledamot Juha Mäenpää (sannf) på grund av hans uttalande i riksdagens plenum. Riksdagen behandlade ärendet onsdagen den 24 juni.

Som grund för behandlingen låg grundlagsutskottets betänkande (GrUB 21/2020). Grundlagsutskott föreslår att riksdagen ger sitt samtycke till att åtal väcks mot riksdagsledamot Mäenpää. Eftersom Mäenpää uttalade sig i riksdagen måste riksdagen ge sitt samtycke för att åtal mot honom ska kunna väckas.

Enligt 30 § i grundlagen får en riksdagsledamot inte åtalas för åsikter som ledamoten yttrat i riksdagen eller för sitt beteende vid behandlingen av ett ärende, om inte riksdagen samtyckt till åtgärden genom ett beslut som har fattats med minst fem sjättedelar av de avgivna rösterna.

Riksdagen röstar fredagen den 26 juni om riksdagen ska ge sitt samtycke till att åtal väcks mot riksdagsledamot Juha Mäenpää. Enligt 32 § i grundlagen är Mäenpää jävig att delta i beslutsfattandet i ett ärende som gäller honom personligen.

Grundlagsutskottets betänkande

Kategorier