Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen förde remissdebatt om statsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2

Publicerad 25-01-2023 13:20

Riksdagen förde remissdebatt om statsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2

Riksdagen förde remissdebatt om statsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2 i plenum på tisdagen. I sitt föredragningsanförande sa statsminister Sanna Marin (sd) att såväl medborgare som intressentgrupper har tagits med och hörts som en del av redogörelsearbetet. Statsrådets kansli har ordnat 50 dialoger om Finlands framtid tillsammans med Stiftelsen Dialogpaus. Syftet med dem har varit att öka förståelsen för upplevelser och tankevärlden hos människor med olika bakgrund.

– Statsrådet har ändrat beredningen av redogörelsen på ett sätt som riksdagen förutsätter. Beredningen av framtidsredogörelsen har fästs mer vid ministeriernas gemensamma och kontinuerliga framförhållning. Vi har tagit fram alternativa framtidsscenarier på det sätt som riksdagen förutsätter. Vi har också bearbetat scenarier där utvecklingen av det internationella samarbetet inte är önskvärd. Det står inte i strid med främjandet av de officiella målen, utan är beredskap inför alternativa framtidsutsikter, sade statsminister Marin.  

Den första delen av framtidsredogörelsen har för första gången gjorts som tjänsteuppdrag i samarbete mellan alla ministerier. I redogörelsen beskrivs fyra olika scenarier för världen och Finlands roll. I stället för att fokusera på säkra faktorer har man i scenarioarbetet fokuserat på att identifiera osäkerhetsfaktorer. Bakgrunden till scenarierna är de förändringsfaktorer i politiken, miljön, ekonomin, teknologin och samhället som identifierats i framtidsredogörelsen. Till dessa hör till exempel klimatförändringen, utvecklingen i Ryssland, stormaktspolitiken, förändringarna i arbetslivet, den differentierade region- och stadsutvecklingen och FoUI-verksamhetens betydelse som stöd för tillväxten.

I redogörelsens andra del dryftas hur kommande generationer bättre ska beaktas i beslutsfattandet och lagberedningen. Omfattningen av samhälleliga fenomen och en mer internationell regleringsmiljö gör lagstiftningsarbetet mer komplicerat än tidigare. Detta förutsätter en bättre konsekvensbedömning av lagstiftningen, men också framförhållning på strategisk nivå.

Efter tisdagens remissdebatt remitterades ärendet till framtidsutskottet.

Läs tisdagens remissdebatt i plenarprotokollet (PR 154/2022 rd)

Kategorier
Plenum