Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen godkände innehållet för ändringarna i barnbidragslagen och lagen om utkomststöd

Publicerad 18-11-2022 14:50

Riksdagen godkände innehållet för ändringarna i barnbidragslagen och lagen om utkomststöd

Riksdagen godkände i plenum fredagen den 18 november innehållet i ändringarna av barnbidragslagen och lagen om utkomststöd. Lagändringarnas innehåll godkändes i enlighet med social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 28/2022 - RP 235/2022).

Syftet med lagändringen är att öka barnfamiljernas köpkraft genom att betala barnbidraget för december 2022 dubbelt. När utkomststöd beviljas beaktas inte det dubbla barnbidraget till den del det överstiger det sedvanliga barnbidragsbeloppet. På så vis får de som får grundläggande utkomststöd dra full nytta av stödet.

Andra behandlingen av lagförslaget äger rum i riksdagens plenum vecka 47. I andra behandlingen beslutar riksdagen endast om lagförslaget ska godkännas eller förkastas, då går det inte längre att ändra lagens innehåll.

Läs propositionen i sin helhet på riksdagens webbsida (RP 235/2022)

Kategorier
Plenum