Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen samlades den 3 mars till mandatperiodens sista plenum

Publicerad 03-03-2023 15:15

​Riksdag​sledamöterna applåderade efter talman Matti Vanhanens tal i plenum den 3 mars.

Riksdagen samlades den 3 mars till mandatperiodens sista plenum

Sista plenum under riksdagsperioden 2019–2023 ägde rum fredagen den 3 mars. Fredagens plenum var mandatperiodens sista, men vid behov kan riksdagen sammanträda också under valuppehållet. Riksdagen sammanträder ännu till valperiodens avslutning på onsdag den 29 mars.

Talman Vanhanen, som lämnar riksdagen, tackade i slutet av plenum ledamöterna och tjänstemannakåren:

– Ärade kolleger, arbetskamrater, riksdagens tjänstemannakår. Fyra arbetsspäckade år ligger bakom oss, vi samlas ännu en gång här för riksmötets och valperiodens avslutning.

Vårt arbete har följts noggrant, särskilt hanteringen av stora kriser har följts varje dag. De har kanske överskuggat allt det andra arbetet, en annan enorm arbetsinsats, som har gjorts här när det gäller lagstiftning och tusentals utfrågningar om redogörelser. Regeringen lämnade nästan tusen propositioner till riksdagen och de har behandlats intensivt i utskotten.

De som deltagit i arbetet under denna och föregående valperiod har samlat enorma erfarenheter och kunnande om hanteringen av olika kriser. Jag hoppas att inga av de situationer vi upplevt som sådana kommer att upprepas i framtiden, men jag hoppas att ni genom dem har fått uppfattningar och självförtroende när vi i fortsättningen å vårt folks vägnar måste finna de mest lämpliga lösningarna för respektive situation.

Tiden rusar. Många ledamöter med lång erfarenhet lämnar nu sitt uppdrag. Ett varmt tack till er och uppskattning för att ni givit ert bästa kunnande och tid, er yrkeskarriär i många fall för gemenskapens gagn.

Kära ledamöter, valarbetet är folkstyrets fest, och även ledamöternas valuppehåll är tänkt för att röja det rum åt det det förtjänar. Inga enskilda frågor löses genom val, utan valet görs utifrån det helhetsgrepp med vilket var och en vill driva vårt land framåt. Låt oss föra en bred diskussion om detta under den närmaste månadens lopp. Vi ses på avslutningen.

Detta plenum är avslutat.

Se webbsändningen av valperiodens sista plenum

Riksdagsvalet förrättas på söndag den 2 april och valresultatet fastställs på onsdag den 5 april. De nya riksdagsledamöternas fullmakter granskas på tisdag den 11 april.

Riksdagens presidium väljs vid den nya riksdagens första plenum på onsdag den 12 april klockan 12.​

Läs mer om riksdagsvalet 2023​

Kategorier
Plenum