Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Speciallagen för att säkerställa brittiska medborgares uppehållsrätt i Finland godkänd

Publicerad 05-03-2019 18:30
Redigerad 06-03-2019 09:16

Speciallagen för att säkerställa brittiska medborgares uppehållsrätt i Finland godkänd

​Riksdagen har antagit speciallagen om att förlänga uppehållsrätten i Finland för brittiska medborgare efter Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen.

Speciallagen ger rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Finland och för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020. Avsikten är att den temporära speciallagen stiftas så snart som möjligt, men tillämpningen av den föreslås börja samma dag som Storbritannien trätt ut ur EU utan utträdesavtal.

Kategorier