Riksdagen fick statsministerns upplysning om hantering av coronakrisen

Publicerad 29-04-2020 16:15
Redigerad 29-04-2020 16:52

Riksdagen fick statsministerns upplysning om hantering av coronakrisen

Riksdagen fick onsdagen den 29 april statsministerns upplysning om hantering av coronakrisen. Upplysningen gavs av statsminister Sanna Marin (sd) som konstaterade att även om Finland har god beredskap för olika situationer jämfört med många andra länder har epidemin och dess samhälleliga och ekonomiska konsekvenser överraskat även Finland.

Regeringen införde omfattande samhälleliga begränsningsåtgärder redan i ett tidigt skede av epidemin. Syftet med begränsningsåtgärderna har varit att förhindra sjukdomens spridning bland befolkningen, att trygga hälsovårdens bärkraft i alla situationer och att skydda i synnerhet liv och hälsa för människor som hör till riskgrupper för vilka sjukdomen kan vara mycket allvarlig.

Finland har hittills lyckats bromsa upp sjukdomens spridning och anpassa verksamheten till den förändrade situationen. Enligt Marin bedömer regeringen därför att det i Finland är möjligt att stegvis och kontrollerat övergå från omfattande samhälleliga begränsningsåtgärder till en effektiviserad hantering av epidemin enligt lagen om smittsamma sjukdomar. ”Alla begränsningsåtgärder kan dock inte frångås på en gång, eftersom situationen fortfarande är allvarlig”, konstaterade Marin.

Statsministerns upplysning är muntlig information som statsministern eller någon annan av statsministern tillförordnad minister ger riksdagen i en aktuell fråga. Statsministerns upplysning kan inte remitteras till utskott för behandling, riksdagen fattar inte heller något beslut om upplysningen.

Statsministerns upplysning om hantering av coronakrisen

Kategorier