Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Stödet åt Ukraina stora samtalsämnet då stora utskottet träffade finländska Europaparlamentariker

Publicerad 20-01-2023 14:35

Stödet åt Ukraina stora samtalsämnet då stora utskottet träffade finländska Europaparlamentariker

Ledamöterna i stora utskottet och finländska Europaparlamentariker diskuterade aktuella EU-frågor i Helsingfors den 20 januari. Allmänheten kunde följa evenemanget på distans.

Ordföranden för stora utskottet, Satu Hassi (gröna) agerade ordförande för samtalet. Hon konstaterade att Rysslands anfallskrig mot Ukraina har framhävt EU:s betydelse. För Finland, som Rysslands granne, är det viktigt att det finns en större grupp länder som kan göra mer än enskilda länder.

De finländska Europaparlamentarikerna berättade att likt Finland ger också EU-parlamentet Ukraina starkt stöd. Detta gäller såväl militärt som ekonomiskt bistånd och hjälp med utredning av krigsförbrytelser. Stöd riktas också till den ryska oppositionen.

Både stora utskottets ledamöter och Europaparlamentarikerna ansåg det viktigt att påskynda tillståndsförfarandet för nya kraftverk för att den gröna omställningen ska framskrida och för att ersätta energin i Europa som tidigare importerats från Ryssland. Detta är en förutsättning både för den nuvarande industrins verksamhet och för uppkomsten av ny företagsverksamhet som producerar strategiska råvaror. Produktionen av strategiska råvaror i Europa ansågs mycket viktig för att minska beroendet av Kina. Inom produktionen såg man lovande möjligheter för Finland.

Det ansågs också i övrigt viktigt för finländarna och industrin att skapa en stabil investeringsmiljö inklusive den inre marknadens funktion och EU:s internationella handelsavtal. Det är viktigt att se till att EU har en stark roll i den globala ekonomin och att bekämpa protektionism.

Under diskussionen lyftes också fram bland annat frågor om den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, EU:s budgetsituation, reformen av elmarknaden, den digitala omställningen, stärkandet av industripolitiken, den gröna och digitala omställningen, restaureringsförordningen och förpackningsdirektivet.

Kategorier
EU-ärenden; Stora utskottet; Utskott