Riksdagen godkände temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Publicerad 05-05-2020 15:15
Redigerad 05-05-2020 15:14

Riksdagen godkände temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagen har godkänt temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Syftet med de temporära undantagen är att påskynda behandlingen av ansökningar om arbetslöshetsförmåner i en situation där antalet ansökningar ökar kraftigt på grund av covid-19-epidemin.

Ändringarna gäller jämkning av arbetslöshetsförmåner i vissa situationer samt förutsättningar för utbetalning av arbetslöshetsförmånen utan beslut. En arbetslöshetsförmån kan på basis av ansökan temporärt betalas ut i förskott för högst sex månader.

Lagen gäller till och med den 31 oktober 2020. Lagen tillämpas vid betalning av arbetslöshetsförmån för sådana ansökningsperioder som inleds efter ikraftträdandet av denna lag, dock senast den 31 oktober 2020.

Lagförslaget godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande (ShUB 7/2020).

Kategorier