Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Riksdagen godkände temporär ändring av utlänningslagen

Publicerad 10-06-2020 15:05
Redigerad 10-06-2020 15:07

Riksdagen godkände temporär ändring av utlänningslagen

Riksdagen har godkänt en temporär ändring av utlänningslagen. Genom ändringen utvidgas rätten att arbeta temporärt för dem som sökt asyl. Ändringen gäller när rätten att arbeta börjar gälla och upphör. 

Genom ändringen slopas de karenstider som gäller inledandet av arbete för asylsökande tillfälligt. Det här betyder att asylsökande får rätt att arbeta i uppgifter inom jordbruket, skogsbruket, trädgårdsodlingen och fiskerihushållningen genast när den temporära lagen träder i kraft. Slopandet av karenstiderna gäller de asylsökande som när den temporära lagen träder i kraft har ett ärende som gäller internationellt skydd anhängigt antingen vid Migrationsverket eller vid en förvaltningsdomstol.

Dessutom kan asylsökande tillfälligt fortsätta arbeta längre för närvarande. Rätten att arbeta trots ett verkställbart beslut om avlägsnande ur landet fortsätter så länge utlänningen tillhandahålls mottagningstjänster.

Riksdagen förutsätter att regeringen noga bevakar konsekvenserna av den temporära lagstiftningen och lämnar en utredning till förvaltningsutskottet under 2020. Riksdagen förutsätter även att regeringen utreder hur arbetsgivaren mer tillförlitligt kan försäkra sig om att en utlänning som sökt internationellt skydd har rätt att arbeta och att regeringen vid behov vidtar lämpliga lagstiftningsåtgärder.

Den temporära ändringen godkändes enligt förvaltningsutskottets betänkande (FvUB 8/2020) och gäller till och med den 31 oktober 2020.

Förvaltningsutskottets betänkande FvUB 8/2020

Kategorier