Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Temporär lagändring för att förhindra att coronasmitta sprids från utlandet godkänd

Publicerad 02-07-2021 11:00
Redigerad 19-07-2021 10:31

Temporär lagändring för att förhindra att coronasmitta sprids från utlandet godkänd

Riksdagen avslutade sin vårsessionens fredagen den 2 juli med att godkänna en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Syftet med ändringen är att förhindra att covid-19-smitta av utländskt ursprung sprids i Finland. 

Personer som anländer till Finland ska visa upp ett intyg över att de genomgått covid-19 inom de 6 senaste månaderna eller fått en covid-19-vaccinationsserie eller visa upp ett intyg över ett negativt resultat av ett covid-19-test som tagits före ankomsten till Finland. 

Om en person som anländer till Finland inte har ett covid-19-testintyg måste personen testa sig genast efter ankomsten till Finland. De som inte har fått hela vaccinationsserien eller inte genomgått covid-19 ska testa sig på nytt inom 3–5 dygn efter att de har anlänt till Finland. 

Skyldigheten att visa upp intyg eller testa sig gäller personer som fyllt 16 år. I lagen finns också vissa undantagsgrupper som inte omfattas av skyldigheten med intyg och test.  

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 december 2021. Paragrafen om det andra testet gäller till och med den 15 oktober 2021.

Lagförslaget godkändes enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 18/2021.​

Riksdagen tar nu sommaruppehåll. Höstsessionen inleds tisdagen den 7 september.

Kategorier