Årets tredje tilläggsbudget godkänd

Publicerad 25-05-2020 19:30
Redigerad 26-05-2020 09:25

​Finansutskottets ordförande Johannes Koskinen (sd) presenterade utskottets betänkande i plenum.

Årets tredje tilläggsbudget godkänd

Riksdagen har godkänt den tredje tilläggsbudgeten för 2020. I tilläggsbudgeten anvisas anslag för att underlätta Finnair Abp:s och förplägnadsföretagarnas finansiella situation samt för kostnader för hantering och bekämpning av coronaviruset.

Tilläggsbudgeten godkändes enligt finansutskottets betänkande (FiUB 6/2020). Utskottet ökade de föreslagna anslagen med 48 000 000 euro. Efter ändringarna är de budgeterade inkomstposterna och anslagen för i år med beaktande av den ordinarie budgeten och den första, andra och tredje tilläggsbudgeten totalt 63 286 109 000 euro.

Den tredje tilläggsbudgeten för 2020 tillämpas från den 27 maj 2020.

Finansutskottets betänkande 6/2020

Kategorier