Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Årets tredje tilläggsbudgetproposition remissdebatt

Publicerad 02-06-2021 19:30
Redigerad 03-06-2021 09:09

Årets tredje tilläggsbudgetproposition remissdebatt

Riksdagsbehandlingen av en tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2021 började onsdagen den 2 juni med remissdebatt. I propositionen ingår en anslagsökning i anslutning till inledandet av reformer och investeringar enligt EU:s facilitet för återhämtning och resiliens.

Regeringen föreslår att anslagen höjs med 2,2 miljarder euro och att de ordinarie inkomsterna minskas med 185 miljoner euro. Detta ökar statens nettoupplåningsbehov med 2,4 miljarder euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till ca 14,4 miljarder euro 2021. 

Tilläggsbudgetpropositionen höjer ramreserveringen för 2021 för utgifter av engångskaraktär och finanspolitiskt tvingande behov som föranleds av coronavirussituationen med 1 350 miljoner euro till en nivå på sammanlagt 1 850 miljoner euro.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till finansutskottet för vidare behandling. 

Regeringens proposition om en tredje tilläggsbudget för 2021 (RP 95/2021)​

Kategorier