Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Ungdomsparlamentets plenum i Riksdagshuset den 12 april 2024

Publicerad 09-03-2023 09:55

Ungdomsparlamentets plenum i Riksdagshuset den 12 april 2024

Ungdomsparlamentets plenum, som traditionellt ordnas vartannat år, äger följande gång rum i Riksdagshuset fredagen den 12 april 2024. Ungdomsparlamentets senaste plenum ordnades på distans våren 2022.

Alla högstadier i Finland får en inbjudan till plenum, som rymmer 150 skolor. Under plenidagen lär sig de unga om riksdagsarbetet. Plenidagen kulminerar i en muntlig frågestund där unga ställer frågor, som beretts i skolor och parlamentsklubbar, till statsrådets medlemmar. Därefter följer talmannens mottagning, där ungdomarna också får träffa ministrar och riksdagsledamöter.

Syftet med Ungdomsparlamentets verksamhet är att stödja de ungas engagemang och delaktighet, och främja de ungas intresse för samhällelig verksamhet, särskilt i riksdagen. Ett annat mål är att utveckla funktionerna för att förbättra de ungas möjligheter att bli hörda och påverka.

Ungdomsparlamentets verksamhet planeras och genomförs som ett samarbete mellan riksdagen och Utvecklingscentret Lärorik. Verksamheten ordnas i form av parlamentsklubbar i skolor, som en del av elevkårsverksamheten eller som valfria studier. Som stöd för skolans klubbverksamhet ordnas klubbmöten om olika ämnen och klubbarna har bland annat samarbetat med ungdomsfullmäktige då de avsett påverka det egna lokalsamhället. En viktig del av verksamheten är kontakterna med riksdagsledamöterna eller kommunfullmäktigeledamöterna i det egna området.

Läs mer om Ungdomsparlamentet på riksdagens webbsida​

Kategorier
Ungdomensriksdag