Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Elektroniska riksdagshandlingar

sahkoiset_vp_i.jpg

Elektroniska riksdagshandlingar

Riksdagshandlingarna läggs ut på riksdagens webbplats på finska och svenska genast då de har kommit till riksdagen eller då riksdagen har färdigställt dem. 

Elektroniska versioner av riksdagshandlingarna hittas på riksdagens webbplats via söktjänsterna, där det finns många olika sökalternativ och sätt att avgränsa sökningar. I sökvyn kan du ytterligare filtera sökresultatet. Du kan också använda dig av den  avancerade sökningen.

I regel finns elektroniska riksdagshandlingar och plenarprotokoll tillgängliga från och med riksmötet 1980. Propositioner, utskottsbetänkanden och utlåtanden, berättelser, förordningar och statsrådsbeslut finns att tillgå på nätet från och med 1980 och övriga riksdagshandlingar från och med 1991. Dessutom finns riksdagshandlingarna från riksmötet 1907–1908 och plenarprotokollen från riksmötena 1907–1908 och 1917–1920 i elektronisk form. Läs mer om materialet på sidan om riksdagsärenden och dokument samt omröstningar.

I Handledningen Riksdagshandlingarna – Det finländska parlamentstrycket återfinns de typer av dokument som lämnas till riksdagen, upprättas i riksdagen och behandlas i riksdagen. Där anges också från och med när handlingarna finns att få som elektronisk version.

En uppdateringen av handboken pågår.  Angivelserna om tillgången till elektroniska handlingar är därför inte à jour.