Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Informationspaket om riksdagshandlingarna

​Informationspaket om riksdagshandlingarna

Med riksdagshandlingar avses de handlingar, protokoll och register som behandlas i riksdagen och som uppkommer som ett resultat av riksdagsarbetet. Förutom originalhandlingarna finns riksdagshandlingarna även i tryckt version, dvs. den tryckta serien Riksdagen - Handlingar. Riksdagshandlingarna finns också i elektronisk version från och med riksmötet 1991. En selektiv digitalisering av riksdagshandlingarna planeras, även retroaktivt.

Riksdagen använder finska och svenska i sitt arbete. Behandlingen av ärenden i riksdagen grundar sig på den finska texten. Lagar stiftas och publiceras på finska och svenska. De handlingar som behövs för att inleda ett ärende kommer till riksdagen på båda språken. Från och med riksmötet 1863–1864 har lantdags- och senare riksdagshandlingarna i Finland kommit ut på både finska och svenska, men så sent som riksmötet 1905–1906 fanns en del av ständernas protokoll bara på svenska.

Personalen vid Riksdagsbiblioteket ger råd om hur riksdagshandlingarna och annat material om riksdagen ska användas och anordnar också kurser om söktjänsterna för riksdagsärenden och riksdagshandlingar.

 

Text: Kristiina Hakala, april 2015, e-post: fornamn.efternamn@riksdagen.fi​

painetut_vp_p.jpg

Tryckta riksdagshandlingar

Tryckta riksdagshandlingar har publicerats alltsedan ståndslantdagen 1809. Efter 1863 började lantdagen sammanträda regelbundet, och år 1907 övergick Finland från ståndslantdag till enkammarlantdag. Läs mer

Utfrågningar av sakkunniga i utskotten

Riksdagsbiblioteket har samlat ihop information om utfrågningar av sakkunniga i utskotten. Vi har också gjort upp listor om de sakkunniga som har uthörts på utskottens sammanträden 1997–2014. Läs mer
sahkoiset_vp_p.jpg

Elektroniska riksdagshandlingar

Riksdagshandlingarna läggs ut på riksdagens webbplats på finska och svenska genast då de har kommit till riksdagen eller då riksdagen har färdigställt dem. Läs mer