Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Nationellt digitalt kulturmaterial

palmui.jpg

Nationellt digitalt kulturmaterial

Riksdagsbiblioteket erbjuder tillgång till de digitala arkiven för nationellt kulturmaterial. De består av ett radio- och TV-arkiv, ett arkiv för webbsidor och digitaliserade tidskrifter från 1810‒1944.

​Material som är tillgängligt via dataterminalen för kulturmaterial

Radio- och TV-arkivet

Radio- och TV-arkivet, RTVA, innehåller radio- och TV-program som lagrats sedan 2009. Allt material från huvudkanalerna i TV och radio finns i arkivet. Närmare information: Nationella audiovisuella institutet.

Webbarkivet

Webbarkivet innehåller finländska webbsidor som lagrats sedan 2006. Tjänsten öppnades 2009. Närmare information: Nationalbibliotekets webbplats.

Digitaliserade tidskrifter 1810−1944

Tidningar fram till 1929 är fritt tillgängliga på adressen http://digi.kansalliskirjasto.fi, och tidningar från och med 1930 endast lokalt på Riksdagsbiblioteket och de ovan nämnda biblioteken. 

​Tillgång till materialet

Materialet i de digitala arkiven är endast tillgängligt från en särskild dataterminal på biblioteket. Den finns i ett separat rum och kan bokas via kundtjänsten.

Av upphovsrättsliga orsaker är det förbjudet att ta digitala kopior av materialet. Det är dock tillåtet att skriva ut dokument. 

Insamlingen av kulturmaterial i syfte att ställa det till förfogande för forskare och andra intresserade grundar sig på lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007) och upphovsrättslagen (404/1961).

För insamlingen och tillhandahållandet av materialet i de digitala arkiven svarar Nationalbiblioteket och Nationella audiovisuella arkivet. Materialet är tillgängligt också i de ovan nämnda organisationernas kundlokaler och i de s.k. friexemplarsbiblioteken (Åbo universitets bibliotek, Åbo akademis bibliotek, Jyväskylä universitets bibliotek, Östra Finlands universitets bibliotek och Uleåborgs universitets bibliotek). Radio- och TV-arkivet kan även användas på institutionen för informationsvetenskap vid Tammerfors universitet.​

Foto från filmen Stjärnorna, kommissarie Palmu, stjärnorna ..., Fennada-Filmi, Yle