Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Datorer och apparater

koneet_140417.jpg

Datorer och apparater 

Riksdagsbibliotekets besökslokaler och de publika datorerna, kopiatorerna och övriga apparater finns i gatuplanet och bottenvåningen.

De publika datorerna är avsedda för att söka och lokalisera information och mediebestånd i våra databaser, använda databasen Selma och elektroniska medier, e-tjänster och för att bedriva forskning. Datorerna får också användas för e-post och ordbehandling.

Publika datorer och utskrift

Datorerna får användas avgiftsfritt och man behöver inte boka in sig i förväg. De är utrustade med Windows 7, Internet Explorer och MS Office (Word, Excel, Power Point). Dessutom finns det program för att titta på foton och skapa dvd-skivor. Det är inte tillåtet att installera egna program.

Bibliotekspersonalen ger råd i användningen av databaser inom bibliotekets expertområden. Däremot måste besökarna använda dem på egen hand.

På de publika datorerna kan man använda arkivets cd-romskivor med utskottsprotokoll inklusive sakkunnigyttranden från och med 2003.

Biblioteket har också andra cd-romskivor. En del av dem fungerar direkt i PDF-läsare och behöver inte installeras, medan andra skivor kräver installation. Kontakta därför personalen i förväg när du vill använda cd-romskivorna.

Filer på datorerna raderas automatiskt varje dag efter att biblioteket har stängt. Du kan spara dina filer på usb-minne, cd-rom eller dvd eller skicka dem vidare som e-postbilaga.

I självbetjäningsvåningen finns det en multifunktionsskrivare som kopierar, tar utskrifter på de publika datorerna och skannar. Kundtjänsten lägger ett användarkonto med en avgiftsfri månadskvot till ditt bibliotekskort. I kvoten ingår 100 kopior, 50 utskrifter och 50 skanningar. Kopior som beställs på biblioteket är avgiftsbelagda.

Utskrift går till så att du skickar en utskriftsbeställning på den publika datorn och löser ut utskriften på multifunktionsskrivaren. Då kommer texten ut på papper.

På en av de publika datorerna kan man fritt skriva ut riksdagsdokument och författningar (Finlex) utan användarkonto.

Skanner och mikrofilmsläsare

En av de publika datorerna har skanner och du kan använda den för att digitalisera fotografier och konvertera texter till bland annat PDF-format. Boka datorn på kundtjänsten.

Det finns också en dator med en digital mikrofilmsläsare. Du kan läsa mikrofilmade dokument och tidningar och skanna in dem som PDF-filer. Det kostar ingenting att använda läsapparaten (utom utskrifter) och den fungerar enligt självbetjäningsprincipen. Boka läsapparaten på kundtjänsten.

​Bärbara datorer

Du kan använda din bärbara dator i biblioteket och vi har ett oskyddat trådlöst nät (Wi-Fi). Nätet är avsett för forskningsarbete, informationssökning och studier. Användarnamn, lösenord som byts ut varje månad och instruktioner finns på kundtjänsten.

Användarpolicy

Biblioteket filtrerar inte innehållet via webbläsarna, men sidor som innehåller virus, sabotageprogram eller körbara program är blockerade. Webbhistoriken på de publika datorerna töms automatiskt när webbläsaren stängs. Sparade filer raderas automatiskt när man loggar ut och dessutom dagligen efter att biblioteket har stängt.

Databasen Selma använder cookies som aktiveras när man använder söksidorna och de finns kvar tills man går ur användargränssnittet. De är så kallade sessionscookies, som bara lagras tillfälligt på datorn. Inga användaruppgifter eller permanent information i övrigt lagras om sökningarna.