Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Bibliotekstjänster på sommaren 2019

​Riksdagsbibliotekets serviceställe finns i sommar på Riksdagsgatan 4 och har öppet vardagar kl. 12–15

Entrén till Riksdagsbiblioteket byggs om i sommar och renoveringen pågår den 3 juni–1 september. Under den tiden finns personalen tillgänglig på ett tillfälligt serviceställe måndag–fredag kl. 12–15. ​Servicestället finns på adressen Riksdagsgatan 4, tfn 09-432 34 23 och e-post biblioteket@riksdagen.fi.

Bibliotekets informationstjänst och arkivet har öppet måndag–fredag kl. 9–15.

Lånetiden för publikationer har förlängts till och med början av september.

Närmare information: biblioteksdirektör Antti Virrankoski, tfn 09-432 34 01, e-post fornamn.efternamn@riksdagen.fi

Tillfälliga sommarbibliotek betjänar 3.6‒1.9

Ingång till biblioteket sker genom entrén vid Riksdagsgatan 4 via kontrollcentralen. Besökare behöver inte styrka sin identitet. Personalen är på plats under bibliotekets öppettider från måndag till fredag kl. 12‒15.

Sommarbibliotekets tjänster

  • avhämtning av material som beställts från databasen från och med följande vardag inom en vecka
  • återlämning av lån
  • anskaffning av bibliotekskort, uppdatering av kundinformation, rådgivning

Webbtjänster, per e-post eller telefon

Följande tjänster är inte tillgängliga

  • tidningarna, referensbiblioteket, arkivmaterialet
  • utrustning, arbetsstationer, utskrift, apparater för mikrofilm o.dyl.
  • läsesalen, forskarsalen