Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Lediga tjänster på Riksdagsbiblioteket

Lediga tjänster på Riksdagsbiblioteket

Riksdagens kansli söker en informationsspecialist (ID-nummer 21–60–2019)

Riksdagens kansli ska skapa förutsättningar för riksdagen att sköta de uppgifter som hör till riksdagen i dess egenskap av statsorgan.

Till kansliet hör centralkansliet, utskottssekretariatet, förvaltnings- och serviceavdelningen, internationella avdelningen, utrednings- och informationsavdelningen och säkerhetsavdelningen.

Riksdagsbiblioteket, som hör till riksdagens kansli, betjänar riksdagen inom sitt verksamhetsområde och är centralarkiv för riksdagen och offentligt centralbibliotek för juridisk kunskap, samhällskunskap och riksdagskunskap. Biblioteket är knutet till utrednings- och informationsavdelningen.

Tjänsten är ordinarie, tillträde 1.1.2020 eller enligt överenskommelse.
Ansökningstiden går ut: 25.11.2019 kl. 15.00
Arbetsplats: Riksdagsbiblioteket, Auroragatan 6, 00102 Riksdagen
Tjänsten är gemensam för hela ämbetsverket

Beskrivning av tjänsten/anställningen: Informationsspecialisten är expert på digitala informationstjänster och juridisk kunskap. Du ska utveckla riksdagens kanslis tjänster för öppna data och digitala tjänster samt producera infografik, rapporter och andra informationsprodukter med hjälp av denna data. Du ska även delta i bibliotekets dagliga informationsarbete, kundservice och andra expertuppgifter.

Behörighetsvillkor: Lämplig utbildning och att du i din tidigare verksamhet har visat dig ha den skicklighet och förmåga som krävs för att framgångsrikt sköta tjänsten.

Vi förväntar oss: Bäst klarar du av uppgiften om du har högre högskoleexamen.

Vi förväntar oss att du har erfarenhet av att utveckla tjänster för öppna data och digitala tjänster. För att sköta uppgifterna måste du ha kunskaper i att producera och utveckla infografik, rapporter och annat informationsmaterial. Du förväntas ha erfarenhet av biblioteks- och informationsbranschen eller motsvarande expertuppgifter.

Arbetet kräver god kommunikativ förmåga, social kompetens och samarbetsförmåga.

Vi ser som merit: Kännedom om riksdagsbibliotekets ämnesområden, informationsbehov och användning av information i riksdagsarbetet samt riksdagsarbetet i övrigt.

Behövliga språkkunskaper: Arbetet kräver utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket. För att framgångsrikt sköta tjänsten krävs kunskaper i engelska. Övriga språkkunskaper är meriterande.

Lön: Lön enligt kravnivå 10 i riksdagens kanslis lönesystem plus en individuell lönedel som utifrån en prestationsbedömning är högst 50 % av den uppgiftsrelaterade lönedelen (totalt 3 592,75–5 389,13 euro i månaden).

Prövotiden är sex månader.

Vi vill gärna ha både kvinnliga och manliga sökande.

Riksdagen är en rökfri arbetsplats.

De sökande kan efter samtycke komma att genomgå en säkerhetsutredning (lagen om säkerhetsutredningar 726/2014). Läs mer om proceduren och dina rättigheter på www.supo.fi.

Gör helst din ansökan på www.valtiolle.fi (ID-nummer 21-60-2019). Du kan också posta din ansökan eller lämna in den på adressen nedan. Skriv in ID-numret både i ansökan och på kuvertet. 

Registratorskontoret vid riksdagens kansli, Riksdagsgatan 4, 00102 RIKSDAGEN 

Närmare information: Förste informationsspecialist Erika Bergström, 09-432 34 02, förste informationsspecialist Päivikki Karhula, 09-432 34 85 och direktör för Riksdagsbiblioteket Antti Virrankoski, 09-432 34 01 /
fornamn.efternamn@riksdaggen.fi.