Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Besök i riksdagen och riksdagsutbildning för journalister

Besök riksdagen

Riksdagsinformationen ordnar informationstillfällen och studiebesök, allt efter behov och önskemål. Om du önskar bekanta dig med riksdagen, antingen ensam eller i grupp, ta gärna kontakt så gör vi upp ett besöksprogram som passar dig eller din grupp.

Kontaktpersoner:
informatör Heli Kesti, 040 823 9420
informationssekreterare Merja Kivinen, 050 364 4917

Riksdagsutbildning för journalister

Riksdagsinformationen ordnar varje år utbildning i riksdagsfrågor för finländska journalister i form av ett s.k. journalistprogram. På kursprogrammet står bl.a. talmännens översikt över aktuella frågor, presentation av arbetet i plenum och i utskotten, behandlingen av EU-frågorna i riksdagen och riksdagsgruppernas verksamhet. Också riksdagsledamöter medverkar i programmet och berättar om sitt arbete.

I kursen ingår också en presentation av riksdagens arbetsordning, förvaltning och ekonomi, riksdagens bibliotek och informationstjänst, riksdagskorrespondenternas arbete och aktuella nya projekt inom riksdagen.

Nästa journalistprogram ordnas hösten 2018.

Kontaktperson:
informatör Heli Kesti, 040 823 9420