​​​​

​Anvisningar för hur man utfärdar ett tillgängligt sakkunnigutlåtande

Riksdagen vill garantera alla jämlika möjligheter att uträtta ärenden i sina e-tjänster och förbinder sig att göra sina digitala tjänster webbtillgängliga på det sätt som stadgas i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019​ (länken öppnas på webbplatsen Finlex). Tillgänglighetskraven gäller även de pdf-, Word- och PowerPoint-filer som publiceras i riksdagens webbtjänster.

Syftet med tillgänglighetskraven (WCAG) är att garantera att alla människor, även om de skulle ha nedsatt funktionsförmåga eller använda understödande teknologi, kan använda webbinnehåll. Till exempel synskadade eller synnedsatta ska kunna läsa filer med hjälp av en skärmläsare. 

Tillgänglighetskraven i praktiken

När du utfärdar ett dokument, en rapport eller en presentation som publiceras i riksdagens webbtjänst ska du ta hänsyn till människor som använder tekniska hjälpmedel. I praktiken ska tillgängligheten iakttas redan när filen utfärdas. 

Ta hänsyn till följande saker när du utfärdar ett sakkunnigutlåtande som publiceras i riksdagens webbtjänst:

Den tillgängliga filens egenskaper

Stilmallar har används för att utforma texten. I rubrikerna har det används rubrikstil, i brödtexten brödtextstil, i listorna har det används lista-verktyget osv. 

  • Om du har flera rubriker i filen följer de en sk. rubrikshierarki. Huvudrubriken följer rubrikstil 1, underrubriken rubrikstil 2 osv.
  • I filen har det används ett lättläst typsnitt i tillräcklig storlek. 
  • Om det har använts färger i filen ska det finnas tillräckligt kontrast mellan texten och bakgrunden. 
  • Om det finns bilder eller visualiseringar i filen ska deras väsentliga innehåll förklaras även skriftligt.
  • Filens huvudspråk har definierats.
  • Det har definierats en rubrik för dokumentet.
  • Filen har ett förståeligt filnamn.
  • Om filen är i pdf-form ska den ha sparats som text (och inte som bild som kan skrivas ut).

Noggrannare anvisningar för tillgänglighetskraven för filer och dokument hittar du på sidan tillganglighetskrav.fi.  

Dokumentmall för sakkunnigutlåtande

Om du vill kan du​ utnyttja en word-dokumentmall utfärdad av riksdagens kansli där de ovan representerade kraven har iakttagits. Du kan utfärda ett sakkunnigutlåtande genom att ladda ner dokumentmallen (på finska), skriva ditt utlåtande i mallen och spara filen som pdf.

Ladda ner en dokumentmall för sakkunnigutlåtande

Om du behöver hjälp med att säkerställa att ditt utlåtande uppfyller kraven eller om du vill ha ytterligare information om tillgängligheten i riksdagens webbtjänster kan du sända ett meddelande via feedbackblanketten​ (en Webropol-blankett öppnas när du klickar på länken).​