Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

FvUB 7/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av kommunallagen
FvUB 6/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
FvUB 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av utlänningslagen och lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning
FvUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen
FvUB 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
FvUB 2/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av en lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen samt med förslag till lag om ändring av skjutvapenlagen, lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen samt lag om ändring av 2 § i lagen om skjutbanor
FvUB 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Islamiska republiken Iran om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor

 Senaste utlåtanden

FvUU 5/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024
FvUU 2/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerheten
FvUU 1/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av förordningen om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och effektiviteten i Olafs utredningar (revidering av Olaf-förordningen)

 Utskottet nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FvUD
33
2020 rd
Förvaltningsutskottet
Torsdag 28.5.2020 kl. 11.45
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Covid-19; Kommissionens riktlinjer och rekommendationer för att återuppta turismen och transporterna som en del av avvecklingen av begränsningsåtgärderna med anledning av covid-19
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 
4
Statsrådets utredning: Förslag till kommissionens genomförandeförordning om ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 och (EU) 2019/1583 vad gäller omdesignering av lufttrafikföretag, verksamhetsutövare och enheter som utför säkerhetsåtgärder avseende frakt och post från tredjeländer och om uppskov med tillämpningen av vissa tillsynskrav avseende cybersäkerhet, bakgrundskontroll, standarder för sprängämnesindikatorer och detektorer för sprängämnesrester på grund av covid-19-pandemin
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till förvaltningsutskottet för kännedom. 
5
Statsrådets utredning: Förslag till en samordningsmekanism beträffande utnyttjande av olika politikområden i samarbetet med tredjeländer kring återflyttning och återtagande (samordningsmekanism)
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
specialsakkunnig
Berit
Kiuru
inrikesministeriet
bilaga
ledande expert
Renne
Klinge
utrikesministeriet
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Fortsatt behandling av ärendet diskuteras. 
7
Övriga ärenden
Merkitään valiokunnalle jaetuksi Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 6/2020 Euroopan sosiaalirahaston hankerahoituksen myöntö, kohdentaminen ja seuranta ohjelmakaudella 2014–2020. 
Veckoplan 
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 2.6.2020 kl 12.15. 
Senast publicerat 2020-05-28 10:30:53

 Veckoplan

Förvaltningsutskottet
Veckoplan för veckan 23/2020

 Mötesplan

Förvaltningsutskottet
Mötesplan för veckorna 23—25/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Riikka Purrahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1392.aspxRiikka PurraSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Mari-Leena Talvitiehttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1323.aspxMari-Leena TalvitieSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Tiina Elohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1401.aspxTiina EloGröna riksdagsgruppen
Jussi Halla-ahohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1109.aspxJussi Halla-ahoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Eveliina Heinäluomahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1390.aspxEveliina HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Hanna Holopainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1424.aspxHanna HolopainenGröna riksdagsgruppen
Hanna Huttunenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1433.aspxHanna HuttunenCenterns riksdagsgrupp
Anna-Kaisa Ikonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1421.aspxAnna-Kaisa IkonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mikko Kärnähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1348.aspxMikko KärnäCenterns riksdagsgrupp
Aki Lindénhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1408.aspxAki LindénSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mats Löfströmhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1345.aspxMats LöfströmSvenska riksdagsgruppen
Mauri Peltokangashttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1439.aspxMauri PeltokangasSannfinländarnas riksdagsgrupp
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1305.aspxJuha PylväsCenterns riksdagsgrupp
Piritta Rantanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1447.aspxPiritta RantanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Matti Semihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1315.aspxMatti SemiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Heidi Viljanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1414.aspxHeidi ViljanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Ben Zyskowiczhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/301.aspxBen ZyskowiczSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Pekka Aittakumpuhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1452.aspxPekka AittakumpuCenterns riksdagsgrupp
Sanna Antikainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1434.aspxSanna AntikainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Sandra Bergqvisthttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1406.aspxSandra BergqvistSvenska riksdagsgruppen
Seppo Eskelinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1430.aspxSeppo EskelinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Bella Forsgrénhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1445.aspxBella ForsgrénGröna riksdagsgruppen
Veronika Honkasalohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1383.aspxVeronika HonkasaloVänsterförbundets riksdagsgrupp
Mika Karihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1133.aspxMika KariSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Marko Kilpihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1432.aspxMarko KilpiSamlingspartiets riksdagsgrupp
Joonas Könttähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1446.aspxJoonas KönttäCenterns riksdagsgrupp
Markus Lohihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1149.aspxMarkus LohiCenterns riksdagsgrupp
Niina Malmhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1428.aspxNiina MalmSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Veijo Niemihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1418.aspxVeijo NiemiSannfinländarnas riksdagsgrupp
Jenni Pitkohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1449.aspxJenni PitkoGröna riksdagsgruppen
Mari Rantanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1388.aspxMari RantanenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Jari Ronkainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1308.aspxJari RonkainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Wille Rydmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1282.aspxWille RydmanSamlingspartiets riksdagsgrupp
Päivi Räsänenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/499.aspxPäivi RäsänenKristdemokratiska riksdagsgruppen
Kari Tolvanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1118.aspxKari TolvanenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Ossi Lantto, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, plenarråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2148, 040 7382089 

Päivi Parviainen, utskottskanslisekreterare
09 432 2054

Pirjo Sauramäki, utskottskanslisekreterare
09 432 2059

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Förvaltningsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2054
hav(at)riksdagen.fi