Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
LaUB 10/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om sexualbrott

Riksdagsdokument
LaUB 9/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
LaUB 8/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet

Riksdagsdokument
LaUB 7/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde

Riksdagsdokument
LaUB 6/2022 rd

Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
LaUU 21/2022 rd

Regeringens årsberättelse 2021

Riksdagsdokument
LaUU 22/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om utvidgning av EU:s förteckning över straffbara gärningar till brott mot begränsningsåtgärder och ett tillhörande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet

Riksdagsdokument
LaUU 20/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett positivt kreditupplysningsregister och till lagar som har samband med den

 Nästa möte

Riksdagsdokument
LaUD 75/2022 rd

Tisdag 27.9.2022 kl. 10.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Lagutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 39/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Lagutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 39—40/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.