Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller väg-, järnvägs-, luft- och insjötrafik, sjöfart, post, telekommunikation, radio och television samt annan kommunikation.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
KoUB 15/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

Riksdagsdokument
KoUB 12/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift

Riksdagsdokument
KoUB 13/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021

Riksdagsdokument
KoUB 14/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av spårtrafiklagen och lagen om transportservice

Riksdagsdokument
KoUB 10/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
KoUU 10/2020 rd

Klimatårsberättelse 2020

Riksdagsdokument
KoUU 9/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
KoUU 6/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KoUD
28
2020 rd
Kommunikationsutskottet
Tisdag 1.12.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv och kommissionens förslag till rådets direktiv (ändring av eurovinjettdirektivet och EETS-direktivet)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice samt till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 20.11.2020: 
Utskottet hör: 
planerare
Merita
Erkkilä
kommunikationsministeriet
överinspektör
Monika
Mutanen
kommunikationsministeriet
överinspektör
Amanda
Mäkelä
kommunikationsministeriet
överinspektör
Katja
Peltola
kommunikationsministeriet
bilaga
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för byggande av bredband
Regeringens proposition
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdagen den 2.12.2020 klockan 10.00 (inofficiellt distansmöte med FrU, KoU etc). 
Senast publicerat 2020-11-27 13:46:34

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Kommunikationsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 49/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Kommunikationsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 49—52/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.