Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kommunikationsutskottet

liikenneviestL.jpg

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller väg-, järnvägs-, luft- och insjötrafik, sjöfart, post, telekommunikation, radio och television samt annan kommunikation.

 Senaste betänkanden

KoUB 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part, och av biavtalet om tillämpningen av luftfartsavtalet
KoUB 9/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar och till lagar som har samband med den
KoUB 8/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar i anslutning till det

 Senaste utlåtanden

KoUU 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
KoUU 4/2019 rd
Klimatårsberättelse 2019
KoUU 3/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KoUD
6
2020 rd
Kommunikationsutskottet
Torsdag 27.2.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift
Lagmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Niklas
Vainio
justitieministeriet
bilaga
specialsakkunnig
Antti-Jussi
Lankinen
kommunikationsministeriet
biträdande säkerhetschef
Timo
Pesonen
Finavia Abp
bilaga
polisinspektör
Sami
Rusanen
Polisstyrelsen
bilaga
expert
Tomi
Tervo
Suomen Lentäjäliitto - Finnish Pilots' Association ry
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
direktör
Santtu
Vierimaa
Mehiläinen Oy
bilaga
expert
Sari
Erkkilä
Finlands primärskötarförbund SuPer rf
bilaga
arbetskraftspolitisk sakkunnig
Mervi
Flinkman
Tehy rf
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Attendo
bilaga
Finlands sjuksköterskeförbund rf
bilaga
Utskottet har tillställts meddelanden, inget yttrande: 
Esperi Care Oy
Stella Hemtjänster Ab
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdagen den 4.3.2020 klockan 11.15. 
Senast publicerat 2020-02-26 14:03:49

 Veckoplan

Kommunikationsutskottet
Veckoplan för veckan 9/2020

 Mötesplan

Kommunikationsutskottet
Mötesplan för veckorna 9—28/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Mika Boedeker, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2082, 050 465 8085

Juha Perttula, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2058, 040 533 4732

Tiikka Suhonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2083, 050 574 1707

Ilkka Turula, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
 09 432 2075

 Kontaktinformation

​Kommunikationsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2083
LiV(at)riksdagen.fi