Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller väg-, järnvägs-, luft- och insjötrafik, sjöfart, post, telekommunikation, radio och television samt annan kommunikation.

 Senaste betänkanden

KoUB 6/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar Europeiska unionens förordning om säkerheten inom den civila luftfarten
KoUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning till Intelligent Traffic Management Finland Ab
KoUB 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
KoUB 7/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet
KoUB 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde med anledning av de undantagsförhållanden som råder på grund av covid-19-epidemin

 Senaste utlåtanden

KoUU 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
KoUU 2/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024
KoUU 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av säkerhetsutredningslagen och 101 § i luftfartslagen

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KoUD
21
2020 rd
Kommunikationsutskottet
Tisdag 29.9.2020 kl. 12.00
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
verksamhetsledare
Hanna
Gorschelnik
Språkexperter rf
Synskadades förbund rf
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av spårtrafiklagen och lagen om transportservice
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
direktör
Jonna
Juslin
VR-Group Ab
Finrail Ab
ordförande
Teppo
Järnstedt
Spårproffsen JHL rf
ordförande
Tero
Palomäki
Rautatiealan Unioni RAU ry
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdagen den 30.9.2020 klockan 11.15 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 2020-09-25 12:53:29

 Veckoplan

Kommunikationsutskottet
Veckoplan för veckan 40/2020

 Mötesplan

Kommunikationsutskottet
Mötesplan för veckorna 38—53/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.