Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller väg-, järnvägs-, luft- och insjötrafik, sjöfart, post, telekommunikation, radio och television samt annan kommunikation.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
KoUB 22/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket och 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Riksdagsdokument
KoUB 20/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar samt 24 § i banlagen

Riksdagsdokument
KoUB 21/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

Riksdagsdokument
KoUB 18/2021 rd

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2020

Riksdagsdokument
KoUB 19/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
KoUU 20/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022

Riksdagsdokument
KoUU 19/2021 rd

Klimatårsberättelse 2021

Riksdagsdokument
KoUU 18/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

 Nästa möte

Riksdagsdokument
KoUD 45/2021 rd

Tisdag 26.10.2021 kl. 12.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Kommunikationsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 43/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Kommunikationsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 38—51/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.