Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet behandlar bland annat frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
JsUB 14/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden

Riksdagsdokument
JsUB 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fastighetsbildningslagen och vissa andra lagar

Riksdagsdokument
JsUB 11/2021 rd

Vattnet är vårt - medborgarinitiativ för att förhindra privatisering av vattentjänster

Riksdagsdokument
JsUB 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket

Riksdagsdokument
JsUB 10/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transport av djur

Riksdagsdokument
JsUB 8/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gentekniklagen

Riksdagsdokument
JsUB 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs och till lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
JsUU 20/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Salla nationalpark

Riksdagsdokument
JsUU 16/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
JsUU 11/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

 Nästa möte

Riksdagsdokument
JsUD 45/2021 rd

Torsdag 28.10.2021 kl. 10.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Jord- och skogsbruksutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 43/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Jord- och skogsbruksutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 39—43/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.