Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Jord- och skogsbruksutskottet

maajametsaL.jpg

Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet behandlar bland annat frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

 Senaste betänkanden

JsUB 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen
JsUB 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen, lagen om växtskyddsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
JsUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som med avseende på införselkontroll kompletterar Europeiska unionens förordning om offentlig kontroll

 Senaste utlåtanden

JsUU 6/2019 rd
Klimatårsberättelse 2019
JsUU 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
JsUU 4/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
JsUD
9
2020 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Torsdag 27.2.2020 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Nätfisket i saimenvikarens utbredningsområde måste förbjudas
Medborgarinitiativ
Fortsatt behandling av ärendet diskuteras. 
4
Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
specialsakkunnig i EU-ärenden
Johanna
Kentala-Lehtonen
statsrådets kansli
bilaga
lantbruksråd
Kirsi
Heinonen
jord- och skogsbruksministeriet
bilaga
forstråd
Heikki
Granholm
jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
Maarit
Loiskekoski
miljöministeriet
bilaga
specialsakkunnig
Sonja
Pyykkönen
miljöministeriet
forskningsprofessor
Jyrki
Niemi
Naturresursinstitutet
miljödirektör
Liisa
Pietola
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
bilaga
verksamhetsledare
Rikard
Korkman
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf
bilaga
energi- och klimatchef
Ahti
Fagerblom
Skogsindustrin rf
bilaga
specialsakkunnig
Tapani
Veistola
Finlands naturskyddsförbund rf
bilaga
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 28.2.2020 kl 9.00. 
Senast publicerat 2020-02-26 14:27:02

 Veckoplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Veckoplan för veckan 9/2020

 Mötesplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Mötesplan för veckorna 8—14/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Carl Selenius, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2085, 050 550 7538

Miika Suves, plearråd
utskottets biträdande sekreterare
050 327 0237, 09 432 2030

Marjo-Riitta Seppälä, utskottskanslisekreterare
09 432 2086

Danita Suonsilta, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4962

 Kontaktinformation

​Jord- och skogsbruksutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2086
mmv(at)riksdagen.fi