Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet behandlar bland annat frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

 Senaste betänkanden

JsUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporära förfaranden inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde med anledning av covid-19-epidemin
JsUB 2/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med sälprodukter och till vissa lagar som har samband med den
JsUB 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gödselsfabrikat
JsUB 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker
JsUB 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen
JsUB 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen, lagen om växtskyddsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
JsUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som med avseende på införselkontroll kompletterar Europeiska unionens förordning om offentlig kontroll

 Senaste utlåtanden

JsUU 10/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
JsUU 9/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utlänningslagen
JsUU 7/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021—2024

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
JsUD
27
2020 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Onsdag 27.5.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
regeringssekreterare
Sara
Vänttinen
jord- och skogsbruksministeriet
lantbruksråd
Esko
Juvonen
jord- och skogsbruksministeriet
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
justitieministeriet
bilaga
Livsmedelsverket
bilaga
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf
bilaga
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om plantmaterial
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
jord- och skogsbruksministeriet
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeiska klimatlagen)
Statsrådets U-skrivelse
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
6
Övriga ärenden
7
Övriga ärenden
8
Övriga ärenden
9
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 28.5.2020 kl 10.00. 
Senast publicerat 2020-05-25 13:47:48

 Veckoplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Veckoplan för veckan 22/2020

 Mötesplan

Jord- och skogsbruksutskottet
Mötesplan för veckorna 21—22/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Anne Kalmarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/953.aspxAnne KalmariCenterns riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Ritva Elomaahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1096.aspxRitva ElomaaSannfinländarnas riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Heikki Auttohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1089.aspxHeikki AuttoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Markku Eestilähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1094.aspxMarkku EestiläSamlingspartiets riksdagsgrupp
Seppo Eskelinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1430.aspxSeppo EskelinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Satu Hassihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/363.aspxSatu HassiGröna riksdagsgruppen
Janne Heikkinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1454.aspxJanne HeikkinenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mikko Kärnähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1348.aspxMikko KärnäCenterns riksdagsgrupp
Mikko Lundénhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1410.aspxMikko LundénSannfinländarnas riksdagsgrupp
Jari Myllykoskihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1154.aspxJari MyllykoskiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Anders Norrbackhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1440.aspxAnders NorrbackSvenska riksdagsgruppen
Raimo Piirainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1051.aspxRaimo PiirainenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jenni Pitkohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1449.aspxJenni PitkoGröna riksdagsgruppen
Piritta Rantanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1447.aspxPiritta RantanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mikko Savolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1106.aspxMikko SavolaCenterns riksdagsgrupp
Jenna Simulahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1450.aspxJenna SimulaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Peter Östmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1141.aspxPeter ÖstmanKristdemokratiska riksdagsgruppen

 Ersättare

 

 

Paavo Arhinmäkihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/917.aspxPaavo ArhinmäkiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Marko Asellhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/970.aspxMarko AsellSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Tiina Elohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1401.aspxTiina EloGröna riksdagsgruppen
Atte Harjannehttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1385.aspxAtte HarjanneGröna riksdagsgruppen
Eveliina Heinäluomahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1390.aspxEveliina HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Hanna Huttunenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1433.aspxHanna HuttunenCenterns riksdagsgrupp
Tuomas Kettunenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1468.aspxTuomas KettunenCenterns riksdagsgrupp
Mai Kivelähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1384.aspxMai KiveläVänsterförbundets riksdagsgrupp
Ari Koponenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1391.aspxAri KoponenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Jukka Koprahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1142.aspxJukka KopraSamlingspartiets riksdagsgrupp
Juha Mäenpäähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1437.aspxJuha MäenpääSannfinländarnas riksdagsgrupp
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1305.aspxJuha PylväsCenterns riksdagsgrupp
Lulu Rannehttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1417.aspxLulu RanneSannfinländarnas riksdagsgrupp
Minna Reijonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1435.aspxMinna ReijonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Päivi Räsänenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/499.aspxPäivi RäsänenKristdemokratiska riksdagsgruppen
Janne Sankelohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1105.aspxJanne SankeloSamlingspartiets riksdagsgrupp
Joakim Strandhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1318.aspxJoakim StrandSvenska riksdagsgruppen
Katja Taimelahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/952.aspxKatja TaimelaSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Tjänstemän

Carl Selenius, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2085, 050 550 7538

Miika Suves, plearråd
utskottets biträdande sekreterare
050 327 0237, 09 432 2030

Marjo-Riitta Seppälä, utskottskanslisekreterare
09 432 2086

Danita Suonsilta, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4962

 Kontaktinformation

​Jord- och skogsbruksutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2086
mmv(at)riksdagen.fi