Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning, till exempel Ålands självstyrelse, val, medborgarskap, språk och politiska partier. Utskottet behandlar också ministeransvarighetsärenden, justitiekanslerns i statsrådet berättelse, riksdagens justitieombudsmans berättelse och regeringens åtgärdsberättelse. Dessutom bedömer utskottet dem som anmält sig till uppdraget som riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman för val i plenum.

 Senaste betänkanden

GrUB 17/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen
GrUB 18/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen
GrUB 16/2020 rd
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2018
GrUB 13/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
GrUB 14/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
GrUB 15/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
GrUB 12/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen

 Senaste utlåtanden

GrUU 14/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
GrUU 13/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag
GrUU 9/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 54/2019 rd) med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
GrUU 8/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor
GrUU 7/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
GrUD
41
2020 rd
Grundlagsutskottet
Onsdag 3.6.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
Övrigt ärende
Utskottets utlåtande
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
Övrigt ärende
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
Utskottets eget ärende
EÄ 35/2020 rd
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Social- och hälsovårdsutskottet: ShUU 3/2020 rd. 
Utrikesutskottet: UtUU 4/2020 rd. 
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 4.6.2020 kl. 10.00. 
Senast publicerat 2020-05-29 08:53:32

 Veckoplan

Grundlagsutskottet
Veckoplan för veckan 23/2020

 Mötesplan

Grundlagsutskottet
Mötesplan för veckorna 23—25/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Johanna Ojala-Niemelähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Vice ordförande

 

 

Antti Häkkänenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1334.aspxAntti HäkkänenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Outi Alanko-Kahiluotohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/914.aspxOuti Alanko-KahiluotoGröna riksdagsgruppen
Bella Forsgrénhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1445.aspxBella ForsgrénGröna riksdagsgruppen
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/116.aspxJukka GustafssonSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Maria Guzeninahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/926.aspxMaria GuzeninaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Olli Immonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1122.aspxOlli ImmonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Hilkka Kemppihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1415.aspxHilkka KemppiCenterns riksdagsgrupp
Mikko Kinnunenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1453.aspxMikko KinnunenCenterns riksdagsgrupp
Anna Kontulahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1155.aspxAnna KontulaVänsterförbundets riksdagsgrupp
Markus Lohihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1149.aspxMarkus LohiCenterns riksdagsgrupp
Mats Löfströmhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1345.aspxMats LöfströmSvenska riksdagsgruppen
Jukka Mäkynenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1438.aspxJukka MäkynenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Sakari Puistohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1419.aspxSakari PuistoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Wille Rydmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1282.aspxWille RydmanSamlingspartiets riksdagsgrupp
Heikki Vestmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1396.aspxHeikki VestmanSamlingspartiets riksdagsgrupp
Tuula Väätäinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/794.aspxTuula VäätäinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Ersättare

 

 

Sanna Antikainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1434.aspxSanna AntikainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Paavo Arhinmäkihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/917.aspxPaavo ArhinmäkiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Eva Biaudethttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/351.aspxEva BiaudetSvenska riksdagsgruppen
Tarja Filatovhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/451.aspxTarja FilatovSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Sanni Grahn-Laasonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1100.aspxSanni Grahn-LaasonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mari Holopainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1386.aspxMari HolopainenGröna riksdagsgruppen
Veronika Honkasalohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1383.aspxVeronika HonkasaloVänsterförbundets riksdagsgrupp
Pihla Keto-Huovinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1394.aspxPihla Keto-HuovinenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Esko Kivirantahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/779.aspxEsko KivirantaCenterns riksdagsgrupp
Johannes Koskinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/358.aspxJohannes KoskinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mikko Kärnähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1348.aspxMikko KärnäCenterns riksdagsgrupp
Antti Lindtmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1147.aspxAntti LindtmanSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Leena Merihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1349.aspxLeena MeriSannfinländarnas riksdagsgrupp
Kai Mykkänenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1300.aspxKai MykkänenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Merja Mäkisalo-Ropponenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1087.aspxMerja Mäkisalo-RopponenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Tom Packalénhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1095.aspxTom PackalénSannfinländarnas riksdagsgrupp
Riikka Purrahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1392.aspxRiikka PurraSannfinländarnas riksdagsgrupp
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1305.aspxJuha PylväsCenterns riksdagsgrupp
Päivi Räsänenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/499.aspxPäivi RäsänenKristdemokratiska riksdagsgruppen
Mikko Savolahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1106.aspxMikko SavolaCenterns riksdagsgrupp
Iiris Suomelahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1423.aspxIiris SuomelaGröna riksdagsgruppen
Sari Tanushttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1325.aspxSari TanusKristdemokratiska riksdagsgruppen
Erkki Tuomiojahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/357.aspxErkki TuomiojaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Juhana Vartiainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1330.aspxJuhana VartiainenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Matti Marttunen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2047, 050 563 1064

Mikael Koillinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2077, 050 454 6628

Liisa Vanhala, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2670, 050 308 8704 

Jaana Junikka, utskottskanslisekreterare
09 432 2092

Riitta Lyytinen, utskottskanslisekreterare
09 432 2049

Stina Nurmikoski, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2076

 Kontaktinformation

​Grundlagsutskottet

00102 RIKSDAGEN
09 432 2049
pev(at)riksdagen.fi