Försvarsutskottet

Försvarsutskottet behandlar frågor som gäller försvarspolitik, militärt försvar, samordning av totalförsvaret, värnplikt, militär utbildning, frivilligt försvarsarbete, internationellt försvarsmaterielsamarbete, övervakning av export av försvarsmateriel, lagstiftning om undantagsförhållanden samt militär krishantering och fredsbevarande insatser till den del de berör försvarsförvaltningen.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FsUB 1/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om frivillig militärtjänst för kvinnor

Riksdagsdokument
FsUB 4/2021 rd

Statsrådets försvarsredogörelse

Riksdagsdokument
FsUB 3/2021 rd

Regeringens proposition med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FsUU 3/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Riksdagsdokument
FsUU 2/2022 rd

Statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen

Riksdagsdokument
FsUU 1/2022 rd

Beaktandet av den nationella säkerheten i områdesanvändningen och i fastighetsinnehav

 Nästa möte

Riksdagsdokument
FsUD 50/2022 rd

Fredag 20.5.2022 kl. 9.30

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Försvarsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 20/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Försvarsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 20—26/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.