Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsutskottet

Försvarsutskottet

Försvarsutskottet behandlar frågor som gäller försvarspolitik, militärt försvar, samordning av totalförsvaret, värnplikt, militär utbildning, frivilligt försvarsarbete, internationellt försvarsmaterielsamarbete, övervakning av export av försvarsmateriel, lagstiftning om undantagsförhållanden samt militär krishantering och fredsbevarande insatser till den del de berör försvarsförvaltningen.

 Senaste betänkanden

FsUB 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
FsUB 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om frivilligt försvar och till vissa lagar som har samband med den
FsUB 7/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 37 § i lagen om försvarsmakten, 16 § i lagen om Försvarshögskolan och 10 och 26 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

 Senaste utlåtanden

FsUU 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
FsUU 2/2019 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak
FsUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FsUD
8
2020 rd
Försvarsutskottet
Torsdag 27.2.2020 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Offentlig utfrågning tis. 24.3.2020; beslut om tema
4
Valmiuden kehittäminen
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
lagstiftningsråd
Timo
Makkonen
justitieministeriet
regeringssekreterare
Perttu
Wasenius
försvarsministeriet
bilaga
regeringsråd
Arno
Liukko
statsrådets kansli
regeringssekreterare
Timo
Kerttula
Säkerhetskommittén
bilaga
biträdande avdelningschef
Christel
Hägglund
Huvudstaben
bilaga
överstelöjtnant
Petri
Majuri
Huvudstaben
direktör
Teija
Tiilikainen
Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot
bilaga
äldre forskare
Charly
Salonius-Pasternak
Utrikespolitiska institutet
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på torsdagen 5.3.2020 kl 10.00. 
Senast publicerat 2020-02-26 18:17:20

 Veckoplan

Försvarsutskottet
Veckoplan för veckan 9/2020

 Mötesplan

Försvarsutskottet
Mötesplan för veckorna 7—15/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Heikki Savola, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2060, 050 574 1688

Minna Hurme, utskottskanslisekreterare
09 432 2078

Juha Vanhanen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2066

 Kontaktinformation

​Försvarsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2078
puv(at)riksdagen.fi