Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
KuUB 9/2020 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2019

Riksdagsdokument
KuUB 8/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Riksdagsdokument
KuUB 6/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning

Riksdagsdokument
KuUB 7/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen samt 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen

Riksdagsdokument
KuUB 5/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om komplettering av genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer samt till lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
KuUU 10/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KuUU 9/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
KuUU 8/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KuUD
37
2020 rd
Kulturutskottet
Tisdag 3.11.2020 kl. 12.00
INOFFICIELLT DISTANSMÖTE
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
överdirektör
Riitta
Kaivosoja
undervisnings- och kulturministeriet
överdirektör
Esko
Ranto
undervisnings- och kulturministeriet
specialsakkunnig
Johanna
Selkee
​Finlands Kommunförbund
verkställande direktör
Mikko
Salonen
Finlands Olympiska Kommitté rf
generalsekreterare
Rosa
Meriläinen
Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf
direktör
Paula
Tuovinen
Centret för konstfrämjande
generalsekreterare
Minttu
Korsberg
Statens idrottsråd
Tapahtumateollisuus ry
 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
Regeringens proposition
 
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inofficiellt distansmöte 4.11.2020 kl.- 11.30. 
Senast publicerat 2020-10-23 14:34:15

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 43/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 45—50/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.