Kulturutskottet

Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd.

 Senaste betänkanden

KuUB 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om komplettering av genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer samt till lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
KuUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
KuUB 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik
KuUB 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering
KuUB 8/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

 Senaste utlåtanden

KuUU 7/2020 rd
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2021-2024
KuUU 5/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
KuUU 6/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsförmåner och 15 § i lagen om studiestöd

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KuUD
30
2020 rd
Kulturutskottet
Torsdag 28.5.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Förberedande debatt förs. 
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om komplettering av genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer samt till lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande 
Utskottet hör: 
regeringsråd
Maiju
Tuominen
undervisnings- och kulturministeriet
bilaga
undervisningsråd
Katri
Tervaspalo
undervisnings- och kulturministeriet
undervisningsråd
Maisa
Montonen
Utbildningsstyrelsen
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
justitieministeriet
bilaga
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
bilaga
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
bilaga
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
bilaga
Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
4
Beslutförhet
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2020-05-27 14:12:03

 Veckoplan

Kulturutskottet
Veckoplan för veckan 23/2020

 Mötesplan

Kulturutskottet
Mötesplan för veckorna 23—25/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Paula Risikkohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/809.aspxPaula RisikkoSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Vice ordförande

 

 

Eeva-Johanna Elorantahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1099.aspxEeva-Johanna ElorantaSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Medlemmar

 

 

Sanna Antikainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1434.aspxSanna AntikainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Marko Asellhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/970.aspxMarko AsellSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/116.aspxJukka GustafssonSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Veronika Honkasalohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1383.aspxVeronika HonkasaloVänsterförbundets riksdagsgrupp
Kaisa Juusohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1455.aspxKaisa JuusoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Emma Karihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1336.aspxEmma KariGröna riksdagsgruppen
Hilkka Kemppihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1415.aspxHilkka KemppiCenterns riksdagsgrupp
Anneli Kiljunenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/791.aspxAnneli KiljunenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mikko Kinnunenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1453.aspxMikko KinnunenCenterns riksdagsgrupp
Pasi Kivisaarihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1442.aspxPasi KivisaariCenterns riksdagsgrupp
Ari Koponenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1391.aspxAri KoponenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Sari Multalahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1299.aspxSari MultalaSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mikko Ollikainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1441.aspxMikko OllikainenSvenska riksdagsgruppen
Pirkka-Pekka Peteliushttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1405.aspxPirkka-Pekka PeteliusGröna riksdagsgruppen
Sari Sarkomaahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/612.aspxSari SarkomaaSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Ersättare

 

 

Ritva Elomaahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1096.aspxRitva ElomaaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Tarja Filatovhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/451.aspxTarja FilatovSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Eveliina Heinäluomahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1390.aspxEveliina HeinäluomaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Petri Honkonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1331.aspxPetri HonkonenCenterns riksdagsgrupp
Inka Hopsuhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1402.aspxInka HopsuGröna riksdagsgruppen
Ville Kaunistohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1425.aspxVille KaunistoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Noora Koponenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1404.aspxNoora KoponenGröna riksdagsgruppen
Johan Kvarnströmhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1398.aspxJohan KvarnströmSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mia Laihohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1379.aspxMia LaihoSamlingspartiets riksdagsgrupp
Pia Lohikoskihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1399.aspxPia LohikoskiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Hanna-Leena Mattilahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1382.aspxHanna-Leena MattilaCenterns riksdagsgrupp
Juha Mäenpäähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1437.aspxJuha MäenpääSannfinländarnas riksdagsgrupp
Anders Norrbackhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1440.aspxAnders NorrbackSvenska riksdagsgruppen
Jouni Ovaskahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1422.aspxJouni OvaskaCenterns riksdagsgrupp
Jenna Simulahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1450.aspxJenna SimulaSannfinländarnas riksdagsgrupp
Sari Tanushttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1325.aspxSari TanusKristdemokratiska riksdagsgruppen
Pia Viitanenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/511.aspxPia ViitanenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Sinuhe Wallinheimohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1131.aspxSinuhe WallinheimoSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Kaj Laine, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 3302, 050 594 2424

Marja Lahtinen, utskottsråd
utskottets  biträdande sekreterare
09 432 2081, 050 303 1632

Marja Rauhala, utskottskanslisekreterare
09 432 2087

Danita Suonsilta, utskottsassistent (mötestekniska uppgifter)
09 432 4962

 Kontaktinformation

​Kulturutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 4321
siv(at)riksdagen.fi