Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd. ​

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
KuUB 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Riksdagsdokument
KuUB 3/2022 rd

För psykoterapi – Medborgarinitiativ om att göra utbildningen i psykoterapi avgiftsfri

Riksdagsdokument
KuUB 1/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning, gymnasielagen och lagen om utbildning som handleder för examensutbildning

Riksdagsdokument
KuUB 2/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om samproduktion av filmverk samt till lag om europeiska konventionen om samproduktion av filmverk

Riksdagsdokument
KuUB 19/2021 rd

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
KuUU 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagen

Riksdagsdokument
KuUU 12/2022 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Riksdagsdokument
KuUU 11/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

 Nästa möte

Riksdagsdokument
KuUD 56/2022 rd

Fredag 20.5.2022 kl. 11.30

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 20/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 20—25/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.