​​

Social- och hälsovårdsutskottet

Social- och hälsovårdsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller socialvård, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, avgifter inom socialvård och hälso- och sjukvård, pensionslagstiftning och miljö- och hälsoskydd.

 Senaste betänkande

Riksdagsdokument
ShUB 44/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen

Riksdagsdokument
ShUB 43/2020 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2019

Riksdagsdokument
ShUB 42/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
ShUB 41/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande

Riksdagsdokument
ShUB 40/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster

Riksdagsdokument
ShUB 39/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och 5 § i lagen om domstolsavgifter

Riksdagsdokument
ShUB 37/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
ShUU 8/2020 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
ShUU 6/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
ShUU 7/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ShUD
71
2020 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Tisdag 26.1.2021 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
regeringsråd
Kirsi
Ruuhonen
social- och hälsovårdsministeriet
konsultativ tjänsteman
Merituuli
Mähkä
social- och hälsovårdsministeriet
medicinalråd
Anni-Riitta
Virolainen-Julkunen
social- och hälsovårdsministeriet
regeringsråd
Liisa
Katajamäki
social- och hälsovårdsministeriet
jurist
Mirka-Tuulia
Kuoksa
social- och hälsovårdsministeriet
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
bilaga
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inofficiellt distansmöte onsdagen dern 27.1.2021 kl 9.30; E 452 
Senast publicerat 2021-01-22 15:14:33

 Veckoplan

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Social- och hälsovårdsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 52—13/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.